بهنـام قلی پور ، دیگربان و قلم آزاد !

امروز عجیب سایت دیگربان برای من سوژه شد. مقدار زیادی در آن کلیک کردم و بالا و پایین رفتم و چیزهای جالبی را یافتم . برخی یافته ها و افکار من که در نتیجه ی بررسی این سایت بدست آوردم اینگونه است :

1- دیگربان، از نظر مکانیزمی ، یک دستورالعمل کلی دارد که در کلیت اخبار و تحلیلهای آن انعکاس دارد. دیگربان تلاش می کند تا جمهوری اسلامی ایران و عناصر ارزشی و منتسبین به آن را از دریچه ی رسانه های منتسب به خود آن، در چهره ای که از پیش تعیین شده، به نمایش در آورد.

اگر دیگربان می توانست بدون دستکاری در داده ها و انعکاس بی کم و کاست و صادقانه ی داده های رسانه های منتسب و مرتبط به نظام جمهوری اسلامی ، به چهره ای از نظام جمهوری اسلامی - هرچه که هست - برسد، بهرحال به مکانیزم آن کمترین ایراد وارد می شد از جمله اینکه دیگر ایرادات بیشتر منعطف بود به نحوه تعامل نهادها و دستگاهها و عناصر با یکدیگر در رسانه ها و مسئله تبدیل به یک آسیب می شد که صرفا مورد سوء استفاده قرار گرفته . اینجا ، وقت آن می رسید که نیروهای درون نظام اسلامی با نگاه کردن به چهره ی - دفورمه نشده ! - ی خود در آینه ی دیگربان ، رفتار خود را اصلاح و حقیقتا بازبینی کنند.

ابر برچسب دیگربان ، بر اساس بزرگ و کوچک بودن شماره ، محل تمرکز محتوایی آن را نشان می دهد

اما دیگربان هرگز چنین نمی کند.

2- دیگربان ، تحت مدیریت بهنام قلی پور ، در چهارچوبی بسیار خشن و عریان ، در حال اعمال دخل و تصرف در برداشت از داده های منتشره در رسانه های منتسب به نظام و نیروهای ارزشی است. اینجاست که صدای پرت و پلا ترین وبلاگ نویسان و رسانه ای های منتسب به نظام هم در می آید و هرچقدر هم که حواسپرت و بی دقت باشند ، دردشان می آید. فرق بی.بی.سی و دیگربان در همین است. رفتار دیگربان بسیار به صدای آمریکا شبیه است تا بی.بی.سی . البته مرور حال و روز امروز بی .بی. سی هم نشان می دهد که الگوی رسانه و خط مشی خروجی او هم بسیار به این دو رسانه شبیه شده و دیگر با ادبیاتی عریان به زور و با کتک و چماق می خواهد ما را از خطر برخورد نظامی بترساند. اما لا اقل تا قبل از مقطع امروز که ما کمتر با این وضع امروز بی بی سی در خودش مواجه بودیم.

3- دیگربان ، به شدت از گافها و نقاط ضعف رسانه های غیرحرفه ای و حرفه ای منتسب به نظام و نیروهای ارزشی استفاده کرده روی آنها فشار می آورد. هرچند این کار ، چهره ی دیگربان را به پسربچه ای بی تربیت، سرتق ، مزاحم و کم عقل و خرد اما در عوض بسیار عنود و لجوج و بی منطق تبدیل می کند، اما عاقل های بزرگتر وقتی به پاچه گیریهای او نگاه می کنند ، بازهم به فکر نقاط ضعف خودی و باصطلاح دوستان نادان می افتند.

4- یک مرور معمولی خروجیهای دیگربان در حوزه وبلاگ نویسها نشان می دهد این سایت علاقه ی شدیدی به خروجیهای چند وبلاگ مشخص دارد و کمتر از 5 وبلاگ - راستش را بخواهید دو سه تا دونه ! - درصد مهمی از خروجیهای این سایت را تشکیل می دهند !

5- یکی از هدفگذاری های این سایت که در لایه ی دوم قابل مشاهده است اینکه تلاش می کند به روشی غر مستقیم ، برخی خروجیهای جریانات منتسب به نظام و نیروهای ارزشی را در خروجی خود، بین مخاطبان ارزشی  "ترویج" و برخی را بین همین مخاطبان ارزشی تقبیح کند. دیگربان هنگامی که دوست دارد تا نوعی خاص از موضعگیری در یک موضوع مشخص ، در فضای وبلاگ نویسی ارزشی رواج یابد، عنوان "حزب الله" را به آن داده و وقتی می خواهد آن نوع از موضعگیری در میان نیروهای حزب اللهی و ارزشی مورد تنفر و انزجار قرار گیرد لفظ " محافظه کار " را برای آن بکار می برد. مصادسیق جالبی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن می توان به برخوردی اشاره کرد که این سایت دقیقا در مقایبل خروجیهای وبلاگ پاسداران از یکسو و خروجیهای وبلاگهای آهستان ، هابیل ، خیزران و امثالهم از سوی دیگر دارد.

6- بهرحال هرچه که هست ، مهم این است که ما به دیگربان به چشم یک فرصت نگاه کنیم. دیگربان ایرادات ما را به نحوی بزرگنمایی می کند که واقعا به چشم می آید. دیگربان که توسط یکی از عناصر مطبوعاتی دوم خردادی کشور اداره می شود، دقت دارد تا هیچ جوسازی را بدون ما به ازای بیرونی انجام ندهد. پس فعلا ندیده ام که صریحا و آشکارا دروغ بگوید و تلاش دارد تا آنچه که در تیترهای بسیار منحرف خود قرار می دهد، به نحوی به به گوشه ای از متن رسانه های ما مستند کند. اینجا این مهم است که متن های منتشره در رسانه های ما تا چه حد به دیگربان ظرفیت این کار را بدهند. گاه دیگربان صرفا دست به القاء می زند و امکانی برای مستند کردن دقیق مطلب خود ندارد و گاه آنچه که آگراندیسمان کرده، دارای ما به ازای قابل فهمی در مطالب ماست که ما را به هوشیاری بیش از پیش فرا می خواند.

7- و در نهایت ، یک جمع بندی : دیگربان ، نمونه ای از کاری است که قلم منحرف می کند. قلب بیمار بهنام قلی پور ، او را بازی داده و در دام خطرناکی افتاده که انتهایی برای آن نیست. او به یک بچه ی شرور پلخمون (تیرکمان) به دست تبدیل شده که دائم در حال سنگ زدن به شیشه ی منازل ماست. او ، نمونه ی راستین یک عقده ای است که حرص خود از تعطیلی کافه تیتر و بستن روزنامه های ضد انقلابی و زندانی شدن رفقایش را سر ما خالی می کند. اما باید که از فرصت دیده بان استفاده کرده و نقاط قوت و ضعف خود را درک کنیم . این امر فراتر از مسئولیت وبلاگ نویسان منفرد است و رسانه هایی بزرگتر مانند پایگاه های خبری و خبرگزاریها نیز باید وجود عناصری مانند قلی پور و نیت ها و افکاری مانند افکار او را به عنوان یک واقعیت درک کرده و برای آن تدبیر داشته باشند. انشاء الله که چنین کنیم .

/ 0 نظر / 33 بازدید