این پیروزی، خجسته باد این پیروزی

به ملت ایران سلام عرض می کنم .

میخواهم چند کلمه با دشمن ملت به زبان خودش حرف بزنم و به او بگویم :آقای اوباما ، گزینه هایت کجاست؟  ما که گزینه های های خود را نشان دادیم . تو هم یک گزینه بیشتر نداری. پرچم تسلیم را بالا ببر !

Mr. Obama! How was the taste of our Unity?

Millions of iranians ask you:

Now, Where  Are Your Options against us?!

ON the table , Or Under the table? :))

 Mr obama!

We`ve Demonstarated Our options

But Its Your Unique Realistic option:

Rise your white surrender flag!

 

/ 0 نظر / 37 بازدید