خوش گفت آن دوست !

از وبلاگ هلوع :  http://www.haloa.persianblog.ir<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوشنبه، 18 اردىبهشت، 1385

خيلي كم پيش مياد يه نظريه پرداز سياسي (مثل برژينسكي !) يا يك شخصيت سياسي (مثل احمدي نژاد!) يه حرفي رو بزنن و بعد از چند صباحي پيش بيني اشون درست از آب در بياد !!

 

آخه ، از بس تو اين وادي (سياست و سياسي كاري!) دغل و حقه بازي فراوانه كه خيلي ها سياست را مترادف با پدر سوخته بازي و ... مي دونند .

 

اما ؛ يه جاهايي هم هست كه پيش گويي برخي از مردان اين وادي ، كف هر چي آدم را مي بُره ! ..

 

وقتي احمدي نژاد در دومين مصاحبه مطبوعاتي اش ، در پاسخ به گزارشگر شبكه العربیه گفته بود : اين كه دوسه قدرت مرتب بگويند بحران و تنش و خطرناك و التهاب ست ، اين كه حرف است (شايد منظور ايشان اين بود كه اين حرف ها كشك است ! يا يه چيزهايي تو اين مايه ها !) ... به مخيله خيلی از آدم های هلوع هم ! نمی رسيد كه اين دو سه قدرت ( كه همواره بحران و تنش و التهاب را برای ديگران می خواهند ! ) بناگاه تو يك فاصله زمانی خودشان دچار بحران و تنش های داخلی و التهابات سياسی بشوند!!

 

·          بيكباره در آمريكا ، سخنگوی مطبوعاتی كاخ سفيد ، رئيس سازمان سيا (سومين رئيس اين سازمان پس از يازده سپتامبر !) استعفا دُونده می شوند ! و بوش مجبور ! به يك خانه تكانی در كابينه اش می شود (كه البته همه اينها نوعی مهندسی تغييرات است و حاكی از اوج دمكراسی در درون هئيت حاكمه !) ..

·          در انگليس ، سخنگوی دولت بلر ، و وزير امورخارجه انگليس و .. استعفا دُونده می شوند و ..

·          و در فرانسه ، مخالفان سياسی ژاك شيراك در پارلمان خواستار كناره گيری وی از قدرت می شوند ! و..

 

اگر هر كدوم از اين وقايع ( كه من هنوز نمی دونم چگونه بطور اتفاقی ! مقارنت زمانی يافته اند ؟!! ) در كشوری مثل ايران اسلامی اتفاق می افتاد چه اَلم شنگه هايی كه در خبر پراكنی های ! بد خواهان و تنگ نظران براه نمی افتاد.

 

احمدي نژاد در ادامه آن سخنان گفته بود : تنش ميان كسانى است كه براى خودشان مشكل درست مى كنند بعد نمى توانند حلش كنند . اين يك نكته اى است حالا از من داشته باشيد . ( اين قسمت آخر حرف ايشان را واقعا ! داشته باشيد!)  

به دو سه تا كشور كه خودشان بر اساس بعضى از منافعى شخصى ، گروهى و حزبى شان مشكل درست مى كنند ، بعد در حل آن مى مانند ، نصيحت مى كنم ، چرا مشكل درست مى كنيد كه در حل آن بمانيد ؟ بى جهت آمده ايد و مى خواهيد مقابل ملت ايران بايستيد ؛ خب نايستيد . چرا مى ايستيد كه كار پيچيده بشود و نمى توانيد حل كنيد ؟ دائم فرياد مى زنيد ، آقا التهاب و بحران است . كجا بحران است ؟ شما بحران داريد كه نمى توانيد مشكل خود ساخته را حل كنيد .

 

راستی ! از اعجازهای افرادی چون برژينسكی ، بعدا بيشتر خواهم گفت

/ 3 نظر / 51 بازدید
افشين

man alan dar amrika hastam,inja sharayet kheili bohranie! khahesh mikonim biaid be ma komak konid

يوسف

سلام و ممنون عزيز دل برادر

پاسداران

بسم الله . خودکرده را تدبير نباشد افشين جان ! :))