عکس کافیست...

دریایی از تصاویر مربوط به حضور مردم در راهپیمایی تحریم شده از سوی گروهک سبزرنگ وجود داره...فقط چندتادونه اش رو بگذارم... لینک منابع تصویری رو میگذارم . خیلی عکس زیاده . بخدا نیم ساعته دارم سعی می کنم انتخاب کنم ، نمی تونم . برید خودتون ببینین و لذت دیدن این تصاویر زیبا رو ببرید...

اینقدر عکس زیاده نمی دونم کدوماشو انتخاب کنم ... همه جای کشور ...

این عکس بالایی از یزد بود

این عکس از مشهد بود

این عکس مال خرم آباد بود

تهران

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809271019

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809270981

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809270941

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809271069

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809241139

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809211045

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809271004

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809260416

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809241108

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809231455

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809211028

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809270844

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809241187

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809251462

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809241695

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809241187

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809231343

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809211102

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809181210

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809231156

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809221882

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809211158

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8809200907

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458741&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458764&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458773&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458704&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458733&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1458737&Lang=P

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=849558

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=849604

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=849637

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=849979

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=850005

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=840949

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=844072

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=846459

http://www.irna.ir/View/FullStory/Photo/?NewsId=848453

http://www.iqna.ir/fa/photos_detail.php?goz_tas_id=11918

http://www.iqna.ir/fa/photos_detail.php?goz_tas_id=11914

http://www.iqna.ir/fa/photos_detail.php?goz_tas_id=11912

http://www.iqna.ir/fa/photos_detail.php?goz_tas_id=11913

http://www.bornanews.com/vgli.uapct1ayvxz2cttbk..html

http://www.bornanews.com/vglj.vetfuqeaowvzfuusb..html

http://www.bornanews.com/vglb.8bfurhbzgl8purriq..html

http://www.bornanews.com/vgld.z0s2yt05shf62yyal..html

http://www.bornanews.com/vglc.sq1a2bqms,s8a22l5..html

http://www.bornanews.com/vglb.9bfurhb0fl8purriq..html

http://www.bornanews.com/vglh.znxt23nq-uzdt22fy..html

http://www.ilna.ir/AKS.aspx?id=96690

http://iscanews.ir/fa/ShowPicturesItem.aspx?NewsItemID=343442

http://iscanews.ir/fa/ShowPicturesItem.aspx?NewsItemID=343418

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1002636

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1002634

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1002672

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContentsGallery.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=421200

http://snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=125339

http://snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=125336

/ 3 نظر / 33 بازدید
محمد دیهیم

دل آدم ها به اندازه ي حرفهاشون بزرگ نيست ... اما اگه حرفاشون از دل باشه مي تونه بزرگترين آدم ها رو بسازه اومدم دعوتت کنم آخه بازم آپم

مجید

با سلام عرض ادب .واقعا خسته نباشید ودستتان را میبوسم