/ 1 نظر / 18 بازدید
بچه آدم

0-سلام 1-اسپیکر نداشتم نتونستم گوش بدم 2-کتاب ها هم داخل کتاب"من و کتاب" کاملا شرح داده 3-توی عکس پر مطلب چیزی دست گیرم نشد. من فقط سید حسن رو شناختم 4-آقا تهرانی و بامین پور رو خوب اومدی 5-کلا صفا کردم به خاطر همین لینکت کردم 6-خدافز