چه رفتاری مناسب است

در همایشی که به اسم مبارزه با فساد همین دیروز و پریروز تشکیل شد، کنایه هایی بی ربط و بی محتوا به برخی نهادها زده شد. آنگونه که من می فهمم و این حرفها را می گذارم کنار برخی حرفهای خارج از نزاکت و تند دیگر این چندروزه مثل حرفهایی که در روز 16 آذر زده شد، بوی یک چیزی به مشامم می خورد. حالا فکر کن این را کنار تجمعات وایبری این چند وقته هم بگذارم چه بویی به مشام می رسد.

آنچه که من می فهمم این است که برخی دنبال ایجاد یک فضای دوقطبی مجدد هستند و به قیمت تجمع و اغتشاش هم که شده، می خواهند از دوقطبی مذکور برای یکطرفه کردن نتیجه ی یک انتخابات پیش رو که آنهم احتمالا همین انتخابات مجلس است استفاده کنند. بنظر من رفتار درست، اتفاقا عمل کردن بر عکس اراده ی مجریان این اعمال و صاحبان این ایده است. یعنی جلوگیری از تنش و آرام نگهداشتن محض فضای کشور. و اگر کسی بر عکس این عمل کند، یا نمی داند باید چه کند، یا دقیقا از اتاق فرمان اصلی دستور گرفته چه کند.

رمزی گفتم برای اهل رمزخوانی. البته همچینم رمز نبودا خودمانیم رک و راست گفتم.

/ 0 نظر / 50 بازدید