قتل های زنجیره ای، یا کودتای خزنده علیه انقلاب اسلامی؟

خیلی ها در جواب آنچه که همه آدمهای حواس جمع کشور می دانند اما آنها نمی دانند پرسیده بودند : از کجا می دانی ! من یکی از آن همه چیزهایی که شما نمی دانید و همه می دانند را از وبلاگ یکی دیگر از بچه ها برایتان می گذارم . آنهاای که می دانن زیادند. شماها که نمی دانید بفکر خودتان باشید.

به نظر می رسید كهمرگ سعید امامی برای مصون ماندن عوامل و طراحان دیگری كه احیاناًنقش اساسی‌تریدر این جنایات داشته‌اند ، صورت گرفته است. همچنین با مرگ سعید امامی، پرسش‌ها در خصوص شخصیت‌های مافوق او آغاز شد و در اینمیان یک نام بیشتر خودنمایی می کرد  : مصطفی -کاظمی-موسوی .  موسوی همان كسی بود كه حسینیان با اشاره به او مدعی شده بود كه قتل‌هاتوسط نزدیکان به همکاران و مشاوران رییس جمهور صورت گرفته است

قتل های زنجیره ای، یا کودتای خزنده علیه انقلاب اسلامی؟

http://3tirchildren.blogfa.com/post-73.aspx

این روزها و در پی انتشار متن سخنرانی روح الله حسینیان پیرامون قتلهای زنجیرهای و نقش مشاوران و معاونان رییس جمهوری وقت (آقای خاتمی) در آن ، این موضوع باردیگر بر سر زبانها افتاده است . اکنون و پس از گذشت ۸ سال از آن اتفاق ، با نگاهیاز بالا و همه جانبه به خوبی می توان رد پای حرکتی خزنده برای ایجاد کودتایی کاملاحساب شده ، در کشور را دید .

اواخر آبان ۷۷، شایعه‌ای در محافل سیاسی حكایت از ارسال بیانیه‌ای با فاكس برایبرخی نشریات داشت. در آن بیانیه با طرح نام 35 چهره‌ی سیاسی و ادبی، از آنانبه‌عنوان افراد معاند و ضد انقلاب نام برده شده بود. نویسندگان این بیانیه تأكیدكرده بودند كه این افراد، به‌زودی كشته خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید. اما یك ماه پس از آن، این خبر دیگر نمی‌توانست صرفاً یك شایعه تلقی شود، وقتیداریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده هر یك به‌گونه‌ای به قتلرسیدند .

یكشنبه، یكم آذر، ساعت پنج بعد ازظهر، بمبی در فضای خبری كشور منفجر شد: داریوشفروهر، رهبر حزب ملت ایران به‌همراه همسر خود در خانه با ضربات متعدد چاقو به قتلرسیدند. فروهر با 26 ضربه‌ی چاقو در طبقه‌ی پایین خانه‌ی شخصی‌اش به قتل رسیده بود،در حالی‌كه آن‌روزها از درد مهره گردن نیز رنج می‌برد و به‌تازگی یك عمل جراحی راپشت‌سر گذاشته بود. همسر او، پروانه اسكندری نیز با 25 ضربه‌ی چاقو و به‌شیوه‌ایمشابه در طبقه‌ی بالای همان ساختمان كشته شده بود، در حالی كه آن روزها به ‌شدتاسیر بیماری آنفولانزا بود. آن دو با هم در یك ساختمان و به‌شیوه‌ای مشابه به قتلرسیده بودند . قاتلان، شبی را برای قتل آن دو انتخاب كرده بودند كه كسی جز آن‌ها درخانه نباشد و این‌چنین بود كه در لحظه‌ی قتل، شب یكشنبه، حتی سرایدار نیز در خانهنبود.

12 آذر نوبت به محمد مختاری، نویسنده و عضو شورای كانون نویسندگان رسیده بود كهناپدید شود. شش روز طول كشید تا جنازه‌ی محمد مختاری در جنوب تهران - نزدیك پلسیمان - پیدا شود.

جنازه‌ی او درحالی پیدا می‌شود كه محمدجعفر پوینده عضو دیگر هیأت مشورتی كانوننویسندگان نیز یك روز پیش‌تر ناپدید شده بود. پوینده را در خیابان ایران‌شهر و درروز روشن ربوده بودند و به‌این ترتیب خبر ناپدید شدن پوینده با خبر پیدا شدن جعفرمختاری همزمان شده بود. جنازه‌ی محمدجعفر پوینده نیز آن‌چنان كه پیش‌بینی می‌شد،پیدا شد، در نزدیكی شهریار كرج در كنار جاده.

به هر صورت احکام متهمان قتلهای زنجیره ای صادر شد و پرونده ی این قتلها در حالیبسته شد که سوالات بسیاری راجع به ارتباط معاونان و مشاوران و نزدیکان رییس جمهوریوقت، با قاتلان بی پاسخ مانده بود . آقای خاتمی و گروه مطبوعش از این جریان برایپیروزی در انتخابات مجلس ششم کمال استفاده را کردند و ماجرای قتلها کم کم بهفراموشی سپرده شد 

هنوز یك ماهی از این قتل‌ها نگذشته بود كه وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیهمسؤولیت این قتل‌ها را به‌نوعی برعهده گرفت. در این اطلاعیه با تأكید بر آن ‌كه "وزارت اطلاعات بنا به ‌وظیفه‌ی قانونی و به‌ دنبال دستورات صریح رهبر معظم انقلابو ریاست محترم جمهوری، كشف و ریشه‌كنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت كاری خود قرارداد و با همكاری كمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رییس‌جمهور موفق گردید شبكه‌ی مزبور راشناسایی، دستگیر و تحت‌تعقیب و پی‌گرد قانونی قرار دهد، "آمده بود: "با كمال تأسفمعدودی از همكاران مسؤولیت‌ناشناس و خودسر این وزارت كه بی‌شك آلت دست«عوامل پنهان» قرار گرفته و درجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتكارانه زده‌اند، در میان آنان وجوددارند." اما روزنامه‌ی دوی خردادی سلام یك روز قبل از انتشار چنین اطلاعیه‌ای،پشت‌پرده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را اینچنین روایت كرده بود. سلام در یادداشتی نوشتهبود كه "نمی‌توان تصور كرد افرادی از درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالترسیده باشند كه انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنینجنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت كرد."

در پی بیانیه‌ی وزارت اطلاعات و یادداشت روزنامه‌ی سلام، روح‌الله حسینیان، رییسمركز اسناد انقلاب اسلامی نیز در گفت‌و‌گویی با روزنامه‌ی كیهان فاش کرد كه "نیروهای مرتكب قتل‌ها، از طرفداران جدی رییس‌جمهوری بوده‌اند." حسینیان با حضور دربرنامه‌ی تلویزیونی "چراغ" نیز این سخن را بار دیگر تكرار كرد . به دنبال نمایش اینبرنامه از صدا و سیما ، علی لاریجانی، رییس سازمان صدا و سیما از حضور در هیأت دولتمنع شد.

با این حال ،حسینیان همچنان در تكرار سخنان خود مصر بود. او با انتشاراطلاعیه‌ای بار دیگر از مواضع خود دفاع كرد و از ادامه‌ی افشاگری‌هایش در آینده خبرداد. ناطق نوری ، رییس مجلس نیز در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأكید كردكه افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ كرده و به‌دنبال تسویه حساببودند. او همچنین گفت: "یكی از دستگیر شدگان، مدیر یكی از بخش‌های معاونت امنیت ملیوزارت اطلاعات بوده است." به‌نظر می‌رسید ناطق نوری قصد دارد از نقش پررنگ موسوی–كاظمی-  رییس سابق اطلاعات فارس در این ماجرا سخن بگوید .

محمد رضا خاتمی، دبیركل وقت جبهه‌ی مشاركت در یك سخنرانیاز انجام 80 قتل توسط قاتلان سخن گفته بود ! این در شرایطی بود که وی هیچگاه چگونگیدستیابی اش به این اطلاعات را روشن نساخت.

در این میانه بود كه كمیته‌ی تحقیق در بیانیه‌ای با تأكید برمحفلی و غیرجناحی بودن قتل‌ها از همگان خواست تا فضا را ناآرام نكنند. همزمان باانتشار این بیانیه، نیازی دادستان نظامی تهران نیز از تحت‌تعقیب بودن ده نفر وبازداشت برخی از آن‌ها خبر داد

پایان بهار 78 بود كه با انتشار خبر خودكشیسعید امامی-اسلامی-، نام چهار نفری كه چهار ماه پیش‌تر درمقام عاملان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شده بودند و كسی نام آن‌ها را نمی‌دانستاعلام شد. یك‌شنبه 30 خرداد 78، نیازی دادستان نظامی تهران، با اعلام نام سعیدامامی (اسلامی)

/ 19 نظر / 59 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

ایران خطرناکترین کشور جهان http://robo.wordpress.com/2006/12/03/god- bless-iran-plz/ گفتگوی آزادانه آمريکائی ها در ايران با چند نفر از مخالفان و نمایش آن در شبکه های آمریکائی با نام ایران خطرناکترین کشور جهان. دوستان در خواب خرگوشی هستند.

اكبر

ميلاد ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا (عليه السلام) تبريک و تهنيت...***

be to che

http://www.foxnews.com/story/0,2933,232826,00.html boro in site ru bekhun miduni ba in hal mikonam ke age tuiran yek mosht amagh hastand wa harfaye shomaor gsh midan unware donya chun hame chi azade har ki hagh dare fekrkone wa nun khore yek mosht ahmagh nist mitune tahsil kone wa aghl dashte bashe wa daste amsale toro wa arbabato bekhune hala boro bekhun bad bezan sito block kon ke digaran nakhunan afarin bodo bekhun zud ham jamehs kon ta melat nafahman amadi nejad jun ba un namash gand zad be khodesh wa mardome amrika ham khub jawabesho dadan hahaha

be to che

akhe folan shode khodeto maskhare kardi ba melato har ki ham bashe hamatun saro tah yek karbasid!!! waghti hameye ghametun jenabe rahbaretone _engar ke martike payambare azame!!!_ baba jun un rahbaretam yek adame mesle to wa baghiyeye adamha 90% melat haleshun azash beham mikhore to neshasti unja baraye man mibafi ke 1 akhund sare gereftane ghodrat yek kari mikone ke tartibe yek akhunde digaor bede ghah ghah mordam az khande az in naduni wa hemaghatet baba kojaye donyayi to, miduni mitunam faghat behet begam ke hameye alamo adam midunan shomaha saro tah yek karbasid fekr kardi dige baraye mardom farghi dare khameneyi khatami wa akhund jamat dige tu iran taghdire be fana shode motmaen bash chun tajasome naduni wa aghabmundegian, yek pishnahad barat daram chun in harfat dige kharidar nadare khub bokhor az in unjayi ke dari mikhori ke faradayi ke nun dunit tatilat raft wazet kharab mishe ba in hame shero weri taft ke midi,taze khode to wa amsalet baraye un rahbar junetun adam mikoshid che jur

فرهاد حمزه لو

با درود و سلام دوست عزيز .. شما به خوبی ديد خود و برخی از حقايق را نوشته ای .. اما عزيز من بايد از رهبری و اقای خامنه ای خرده و ايراد را ديد .. بايد ايشان حرفها را بزند و در برابر باند هاشمی بهرمانی و خاتمی و حسن روحانی بایستد و مردم را اگاه کند.. خود من جوانی سی و دو ساله و ساکن سوئد هستم و سالها تا پیش از امدن احمدی نجاد تصور می کردم که رفسنجانی و خاتمی و اقای خامنه ای همه در یک باند هستند اما ساده زیسنی احمدی نجاد و رو در رویی وی با رقسنجانی تمامی دیدگاههای مرا دگرگون کرد.. عزیز من اگر دکتر احمدی نجاد الان جلوی رفسنجانی و خاتمی و کروبی و هم پالگی های انان نایستد و جلوی دزدیها و پیاده کردن لیبرالیسم و مناطق ازاد تجاری و اهداف خائنانه انها نایستد حتی نماز و روزه وی در نزد خداوند پذیرفتنی نیست.باید گردن دزدان را زد. اگر هم اقای خامنه ای راست می گوید ( که به نظرم می گوید ولی می ترسد) باید در برابر رقسنجانی و خاتمی و کروبی بایستد .. و کشور را از بی نظمی در بیاورد عزیز من .در ایران رهبری کاملا معنای اقتدار خود را از دست داده است و تنها تبدیل به یک پدر نصیحت کن شده .. که این بسیار خطرناک است.

ب ل

از لندن رفتن سعید چیزی نگفتید جریان چی بود

لاریجانی چرا حرفهای برنامه چراغ را تکذیب کرد؟

محمد اسلامی

خداوندا این بیچاره هارا که چند سال حداقل نماز خوانده اند ولی اینها قبل از این انقلاب هم یا عمرا نماز نمخواندند یا برای همین کارها نمازهم میخواندند چون که بدترین وزشتترین وحرامترین وکثیفترین وبیدینترین مخلوقات خداوند عالم هستند خدایا هرچه زودتر مردمرا از شر اینها خلاسکنید وهرچه زودتر بجهنم واصل گردانید هاقایان قسم بخدا شماها اگر خداوند بانداز نیم ساعت اجازه میداد که فکرخودرا بکنید به ولله ادم نمیکشتید چون شماها خودتان برای همین انقلاب کرده بودید که مردم ازاد باشند در هر کاری بقول امام خمینی ما امدهایم که مردرا ازاد کنیم ومال مردمرا اگر شاه میبرد نگذاریم ببرند ایا شمارا بحق اسما اعظم خدا برای این انقلاب کردید یانه برایهمین بود اما چون فطرت همه شما اینقدر بد بود که خودتان رفیقان خودرا همهرا کشتید ومردمراهم میکشید ومالمردمراهم بردید بکشورهای عربیدادید که گردن کلفت شوند ومردم ایرانرا بکشند ای بیچاره ها تاریخ ببینید که برای شما انهم باسم مسلمان وبدنامی برای نازنین حضرت علی وحضرتمحمد ص چها که مینویسند شما چطور روی سلام دادن نزد حضرت امام حسینرا دارید میگوئید که چه بخدا من دیگر روی نشتهاید

آرمان ایرانی

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله .... وای بر قاتلین ، وای بر آمرین قاتلین و مسببین آنها تاریخ دروغگو نیست ، هیچ خونی به ناحق به زمین ریخته نمی شود و حتی اگر 1 روز از عمر دنیا باقی باشد خداوند سخت ترین عقوبتها را برای کسانی که فاعل در امر قتل و جنایت ، آمر و دست در پشت پرده آن بوده اند در نظر گرفته است به جانیان بالفطره ای که تحت پوشش هر عنوانی و به خاطر منافع کثیف دنیوی شان باید گفت زود باشد که دست تقدیر الهی شما را از دژهای به ظاهر مستحکم ولی پوشالی تان با خفت خارج کرده و هلاک می کند به امید آن روز که خیلی نزدیک است .