فجر پیروزی خون بر شمشیر

وقتی بخشی از مجموعه تلویزیونی درچشم باد را می دیدم، بخشی از سکانسهای بظاهر عاشقانه، بشدت حماسی بود و برخی سکانسهای بظاهر حماسی، بشدت عاشقانه.

آنجا که نوقزاقها برای دستگیری آقا حسام و آقای ایرانی به ده ریخته بودند و آقاحسام را می بردند، همسرش دائما ناله های عاشقانه ای داشت . ظاهرا صحنه صحنه ی درگیری بود اما در باطن، دلبستگیهای مومنانه و پاکدلانه را برمی انگیخت.

و آنجا که آقاحسام و همسرش به همراه خانواده ی ایرانی در حال جابجایی بودند، آنقدر از لابلای حرفهای پاکدلانه ی عاشقانه ی آقا حسام و همسرش آنقدر بوی حماسه به مشام می رسید که دقیقا آنجا که آقاحسام شروع به آواز خواندن کرد ناخوداگاه اشکم جاری شد.

روزها، روزهای ایام دهه ی فجر انقلاب اسلامی است. این قلب لاله گون الهی خونینی که امروز در سینهء سفید این پرچم سه رنگ نقش بسته، از خون جوانان وطن رسته است. خونها رفته و خانواده های سرفرازی ایرانی ای خون به دل شدند و دشنه ی خصم کافر تا دسته در سینه شان فرورفت تا این گلگون اسم الله، در سینه ی ما جای بگیرد.

حاشا ، به مردانگی و غیرت ما، حاشا به شرف ما و حاشا به دیانت ما ، که این لاله را همچون جان شیرین در آغوش نگیریم و از جان برای حفظ آن سرمایه نکنیم .

یاد عباس بابائی را گرامی می دارم . یاد عباس دوران را. یاد عباس ورامینی را و عباس کریمی را.

عباسهای ما ، برای حسین زمان ما مردانه ایستادند و ایستاده جان دادند . ما نیز می ایستیم .

دوستان ، برادران ، خواهران.

این صدایی که از سال 61 هجری هنوز از دشت نینوا به گوش می رسد، هنوز ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان است . آنان که عاشق بوی خوش خاک کربلایند، رکاب حسین زمان و نور دیده ی زهرا را رها نمی کنند . چه خوش گفت آنکه سرود : آهن آبدیده را، زنگ عوض نمی‌کند چهره انقلاب را، رنگ عوض نمی‌کند. به خیل دشمنان بگو، به کوری دو چشمتان مطیع امر رهبری، رنگ عوض نمی‌کند.

برادران و خواهران .

ما میهن خویش را دوست می داریم و عاشق ندای خوش اذانیم که هر صبح و شام بر سر ماذنه ها جان را جلا می دهد و دعوت نامه ی ضیافت محبت الله است. حاشا که برای باقی ماندن این ندا در این کوی و برزن، جان را و آبرو را در کف نگیریم که امروز ، بر سر آبرو ما را به معامله می کشانند و جان را رها کرده اند.

ای خمینی روح خدا ، ای تو که پرچم عزت و شرافت را بر قله های این خاک برافراختی. تا پرچم کلمه ی توحید را در انتهای افق نیافرازیم ، آرامش نخواهیم یافت. و آنگاه ، نماز را به امامت مهدوی بپا می داریم که نشانهء حکومت صالحان است. راه را و مسیر را نیز در کلام خامنه ای عزیز می یابیم و از او خط می گیریم تا راه تو را از سرانگشت اشارت او در یابیم . همو که از سرانگشت اشارت تو، ما را چنین سرخیلی امین و پاکزاد و روشن و استوار بوده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید