جوليا سويگ و سياستهای آمريکايی

آتش نيروهاي خودي: از دست دادن دوستان و دشمن‌تراشي در عصر احساسات ضد آمريكايي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

نويسنده: جوليا سويگ

شابك: 1586483005

تاريخ انتشار: آوريل 2006
انتشارات: AFFair Press

 

كتاب حاضر را مي‌توان در زمينه بررسي نقش دولت‌هاي آمريكا در افزايش احساسات ضدآمريكايي در پنجاه سال اخير، اثری منتقدانه و برجسته دانست.

 

جوليا سويگ در كتاب خود با مقايسه سياست‌هاي خارجي آمريكا در سال 1945 و سياست‌هاي اين كشور در پنجاه سال اخير اظهار مي‌دارد كه دولت آمريكا در اين سال‌ها با اتخاذ سياست‌هاي نادرست و مداخله جويانه، مقدمات نابودي خود را فراهم كرد و جايگاه خود را در نزد جهانيان تنزل داد.

وي با بررسي پديده احساسات ضدآمريكايي به عنوان يك پديده جهاني اظهار مي‌دارد كه اين پديده از آمريكاي جنوبي آغاز و به سراسر جهان انتشار پيدا كرد.

 

مقامات آمريكا با حمايت از ديكتاتوري در آمريكاي جنوبي كه تحت عنوان فعاليت‌هاي ضدكمونيستي انجام مي‌پذيرفت، چشم خود را به روي واقعيت‌هايي همانند شكل‌گيري جوخه‌هاي مرگ بستند و به اين ترتيب در برابر نابودي دموكراسي سكوت اختيار كردند.

 

به عقيده جوليا سويگ اين وقايع باعث گسترش احساسات ضدآمريكايي در سراسر جهان شد. تمام جهانيان از اين وقايع آگاهي يافتند و با كمك فن‌آوري‌هاي جديد، احساسات آمريكايي در ميان كشورهايي كه نزديك‌ترين متحدان آمريكا محسوب مي‌شدند، شيوع پيدا كرد.

خانم سويگ در كتاب خود به بررسي مهم‌ترين دلايل گسترش احساسات ضدآمريكايي و راهكارهاي مناسب براي حل اين معضل مي‌پردازد.

به عقيده وي توسل به راهكارهاي مناسب فرهنگي و سياسي بهترين راه براي كاهش احساسات ضدآمريكايي در جهان است. او اظهار مي‌دارد دولت آمريكا در برخورد با مسائلي همانند دموكراسي و براندازي دولت‌هاي بيگانه بايد خط‌مش مناسب‌تري را برگزيند. سويگ عقيده دارد آمريكا بايد بيش از پيش به علايق و خواسته‌هاي ديگر كشورهاي اهميت دهد و در برابر مردم جهان تواضع و فروتني داشته باشد.

وي اهميت دادن به مسائلي چون حقوق بشر، قوانين بين‌المللي و تجارت جهاني از سوي آمريكا را براي كاهش احساسات ضدآمريكايي در جهان ضروري دانسته است.

سويگ با بيان اين كه آمريكا در مواجهه با مسائل فوق همواره با دورويي رفتار كرده است، اتخاذ سياست‌هاي دوگانه از سوي دولت آمريكا را يكي ديگر از دلايل گسترش احساسات ضدآمريكايي تلقي مي‌كند.

 

منبع: Public Affairs Books

/ 1 نظر / 6 بازدید
پاسداران

بسم الله . عليک السام امير آقای آزاد از هفت دولت ! :))