چه خواهد کرد ؟ چه حالی دارد ؟

بسم الله .

در مورد وضعيت روابط بين المللی جمهوری اسلامی ايران و همچنين وضعيت تعامل ايران با آمريکا و همچنين موضوع اتهامات تازه طرح شده توسط آن کشور و همچنين تهديدات نظامی معاصر حرفهايی با اتفاقا سکولارها و کمی هم برای بزرگواران ارزشی دارم ...

امروز ، اين کلمات را از عمق ناراحتی از دست شما سکولارها می نويسم . شما ها هميشه يک گام در فهم حقايق عقب‌ايد.

از ابتدای آنروز که تحرکات و فعاليتهای مختلف دشمن و خصوصا آمريکا - که حتی بسياری از وبلاگهايی که از لحاظ سياسی خيلی با اعتقادات من همسو نيستند ، او را کشوری متولی تروريزم دولتی ،  مدعی دروغی ليبراليزم و آزادی و همچنين قاتل آزادی بنام آزادی می دانند - مطرح می شد، آن را توهم توطئه ناميديد . هميشه دم از چيزی بنام تنش زدايی زديد در حاليکه هميشه بشما تذکر داده می شد اين تحرکات در وضعيت عقب نشينی سياسی و دفاعی ، بدتر هم خواهد شد. آمديد و با دولتی واداده و آلوده ، متولی امر سياست و امنيت ودفاع کشور شديد. تز معلول و مجهول تنش زدايی را در روابط بين ايران و آمريکا مطرح کرديد انگار نه انگار که هميشه طرف تنش ساز درروابط دو طرف در طی اين چندين سال ، کسی جز آمريکا بوده است. انگار نه انگار که اين آمريکا است که مانند همين مورد فعلی ، در امور داخلی ايران دخالت کرد ه و جمهوری اسلامی ايران را به واکنش کشيده است. نکند بايد در قبال تحرکاتش هم سکوت می کرديم .

همشه خود شماها از درک يک نکته غافل بوديد. همان نکته ای که فکر می کنيد به آن اعتقاد داريد . هميشه از قدرت يک ملت بهم پيوسته غافل بوديد. درحاليکه هروقت خواستيد عليه حکومت اقدامی کنيد بدنبال اقدام جمعی بوديد. اما معلوم نيست وقتی که به قدرتهای سلطه گر بيرونی می رسيد چرا وا می دهيد. چرا نمی فهميد که اين عوامل بيرونی ، وقتی در درون ، وحدت و يکپارچکی را ببينند ۱۰۰ در ۱۰۰ ، عقب نشينی می کنند. مثال مانند ريگ فراوان است. بارها گفته ام . ماجرای عقب نشينی آمريکا واسرائيل هنگام موضع گيری های قوی و منطبق بر واقعيات ملت جمهوری اسلامی ايران ماجرايی تکراری است.

وحالا هم بگويم : تا وقتی آمريکا به ليبرالهای خود فروخته ايرانی تکيه دارد ، لحظه ای به اين کشور حمله نخواهد کرد. جهود است وترسيدن از خون ! جنگ واقعی وصلح واقعی ريچارد نيکسون را بخوانيد. می گويد : به هيچ کشوری حمله نکنيد مگر آنکه مطمئن باشيد پيروز می شويد تا بتوانيد رژه های پرطمطراق پيروزی براه بياندازيد. بله. آمريکا تا وقتی ايران را قوی و متحد ببيند حمله که هيچ ، تعرض محدود تر از حمله هم نخواهد کرد. از جمله همين موضوع دروغين و جعلی کماندوها .

از دو حال خارج نيست : يا وقتی الان از حمله نظامی دم می زنيد و در مقابل آن موضع می گيريد - مانند آدم بيمار روانی ای بنام حسين درخشان - در حال پيگيری خط روانی جنگ سالاری آمريکايی در تضعيف اراده های درونی هستيد که در اين صورت دنبال يکی از دو هدف زير هستيد. يا ايران با دست خود ، در درون ، تسليم شود بدون اينکه او حمله کند ، يا اينکه توان و باور و روحيه ملی را تضعيف کنيد تا آمريکا امکان حمله پيدا کند. ويا در وضعيت دوم ، کاملا ترسيده و حقيقتا با حمله با توان خود مخالفت می کنيد.

آخر ، بشما ها چه حرفی می توان زد که نگفتنش بهتر نباشد ؟ بارها گفته نشد وحدت کلمه عامل و مولفه امنيت ملی است ؟ اسم آن را تفاوت سليقه گذاشتيد در حاليکه کار اين تفاوت (!!) سليقه ها به قانون اساسی کشيد !! معلوم نيست چه خبر است! آنوقت از نگاه شماها معنای اختلاف و درگيری شديد سياسی داخلی چيست نمی دانم ! در منهدم کردن روحيه و وحدت ملی خود حداکثر توان خود را صرف کرديد . در هيچ کجای جهان سابقه چنين رفتارهايی وجود ندارد. شماها واقعا در دنيا نمونه هستيد !

و حرف ديگر . چرا شماليبرالها ترسيده ايد ؟
مگر موقع جنگ هشتساله و دفاع مقدس ، ليبرالهای اين کشور کجا بودند يا چه می کردند ؟ يادتان رفته اگر  ، بگويم که در ينگه دنيا ، ماء الشعير نصرانی (!!) سر می کشيدند و کنار ساحل آرامش لم داده بودند . و آنهايی که درون کشور بودند چه می کردند ؟ يادتان رفته اعلاميه نهضت آزادی را که طه يس رمضان وزير امورخارجه عراق در سازمان ملل بعنوان سندی بر عليه جمهوری اسلامی قرائت می کرد ؟ چه وقت ، چه زمان ، کجا و در چه شکلی ، يک بار ، ليبرالها دست از حمله به کشور برداشتند ؟ دفاع پيشکش ! کسی از آنها دفاع نخواست ! هنوز يادمان هست دستگير شدن همين عناصر باصطلاح نهضتی را هنگامی که کنار همين مهماتسازی و جنگ‌افزارسازی خيابان پيروزی موقع حمله هوايی آتش روشن می کردند تا اف ۲۹ عراقی درست بزند وسط هدف . توجيه آنها چه بود ؟ خاتمه دادن به جنگ !!!

و کلام آخر با ليبرالهای ايران !
هيچکس از شماها دفاع نمی خواهد . نترسيد. بسرعت کوله بارهايتان را هرچقدر که حمله را جدی تر می دانيد ببنيديد . بلطيهايتان را بخريد . البته قسمتی از شما برای جاسوسی اطلاعاتی وامنيتی برای آمريکا لازميد . مقداری تان هم برای فشار روی کشور درحال جنگ؟!تان ! پس دسته ای از شما بايد بمانند . بقيه می توانند با کمک راديو ها و تلويزيونها و سايتهای اينترنتی ووبلاگها و قدرت رسانه ای جهان ، به اين تک کشور مستقل دنيا حمله کنند. برويد وخوشباشيد. کسی را با شما کاری نيست.

بار دفاعی اين کشور ، هميشه بر دوش روحيه بسيجی بوده و هست. اين روحيه هم ، صنف نمی شناسد. دانشجو و طلبه و کارگر و کاسب و معلم و کارمند و مهندس و مدير و روحانی و ارتشی و سپاهی بردار نيست. همه . همهء بسيجی ها به ميدان می آيند.

برادران ، زمزمه ای خوش را می شنوم :

ما منتظريم که محرم گردد.

هنگامه امتحان ميسر گردد

ما می دانيم و تيغ و حلقوم شما

يک موی ز سر علی اگر کم گردد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جشن تکبير و شهادت نزديک است. مردان شب شکن کجا نشسته اند ؟‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ملخ

سلام بر آقای پاسداران . می خواستم يه چيزی برای اين آقا داريوش بنويسم گفتم ولش کن . صفحه مقدس اين وبلاگ رونبايد بخاطر همچين آدم هايی آلوده کرد . ولی خدايی حرف قشنگی زدی . اين مملکت تا بسيج و پاسداران داره غم نداره . ان شا الله که فرج آقا هم نزديکه . شما در رکاب ايشان و ماهم خاک پای شما . يا علی . فی امان الله

پاسداران

بسم الله . ملخ ؟ نه . کبوتر. دوستان سيد صالح دوستان من هم هستند. کبوتر بزرگوار . التماس دعا.

پاسداران

بسم الله . حرفهای پوچی نوشته شده بود که حذف شد. تهديد به قتل و شهادت ! تهديد به حذف انقلاب اسلامی ! تهديد به ... تهديد به ... . راستی اين تهديدات از کجا آمد ؟ از وقتی که ارباب بزرگ سروصدا کرده . نه ؟ حالا فعلا با اين فکر ها خوش باشيد تا بعد . امام خمينی : آنها که خواب بازگشت آمريکا به اين کشور را می بينند ، خدابيدارشان کند . امام خامنه ای : خواب بازگشت آمريکا به ايران ، خوابی تعبير ناشدنی است. بوش ، پنجمین رئیس جمهور آمریکا است که می خواد ملت ایران را نابود کند. هرچقدر نفرات قبلی توانستند ، او هم می تواند . یا حق

پاسداران

بسم الله . در دوران دوم خرداد هروقت از فقر وفساد وبياری دم می زدی به مخالفت با دولت اصلاحات و محافظه کاريو خشونت طلبی و هزار فحش ديگر محکوم می شدی ! آنروز گفتن اين حرفها مد نبود. اما دارد يواش يواش بقول دکتر ازغدی تبديل به گفتمان روشنکفری می شود . انگار مدل لباس است ! چون مبنای فکری ندارند گفتمانشان هم هر روز مثل ورق بازهای حرفه ای عوض می شود در حاليکه همه اين ورق ها با هم تاضاد بنيادين هم دارند و معلوم هم نمی کنند که بالاخره کدام ؟ صد ميليارد بار هم تکرار شود نخواهيد فهميد. اگر فحش بدهيد پاک می کنم . حالا هی خودتان را اذيت کنيد. ارز خود می بری و زحمت ما می داری / ابروی خود را می بری و ما را می به زحمت می اندازی. به اندازيم نيم کليک وقت من را گرفتی.

سیب

با سلام. چرا کامنت من را پاک کردی؟ تهدید کرده بودم؟ حرف رکیک داشت؟ چون به هیچ جناحی وصل نیستم تا با کوبیدن آن جناح به من جواب بدهی، پس حذف؟ لطفا آنرا بازیابی کن!

پاسداران

بسم الله . من زياد يادم نمی ماند دقیقا چه چیزهایی در کامنت های زشت ، می گوئيد که من آنها را پاک می کنم . مگر چه اهمیتی دارد که ذهنم را از آنها انباشت کنم ؟ اما قواعد کلی پاک کردن کامنت ها را در صفحه اول خودم تذکر داده ام . و اما از دست تناقض های شماها : اولا : اگر من ، تو به هر جناحی متصل باشی ، می توانم با کوبيدن آن جناح، تو را بکوبم، دليل از اين محکم تر از اين ، برای غير جناحی بودن من وجود دارد ؟ ثانیا : اگر با سرور پرشين و تمام سرور های وبلاگی آشنا باشی می دانی که کامنت حذف شده بازيابی نمی شود. ثالثا : چه کسی بشما گفته بمن دستور بدهيد ؟ رابعا : کامنت حضرتعالی در جواب حکم نگاه کردن به تصاوير حرام ، اين بود : لذت بردن حرام است! خوب اين جمله ، حمله به اسلام نيست ؟ خامسا : اگر حواست نيست يا دنبال جنگ روانی با نعل وارونه زند هستی بگويم کامنت هايت الان زير پست احکام شرعی که از وبلاگ مرتضی وما نقل قول شده ، هنوز وجود دارند! . سادسا : يا به پست ها دقت نمی کنی يا دنبال جنگ روانی هستی . والا اينقدر قشنگ آدم يادش برود کجا کامنت گذاشته ؟

Mehdi

هواپيماي اف ۲۹ عراقي؟ پسرم البته از تو که زمان جنگ دبستاني بودي انتظاري نمي‌رود، اما کم سوتي بده. باريکالله!

ع

مهدی دمت گرم خوب حال دادی بهش.> اين شوته فکر کرده آدمی اه برای خودش> چند بارهم مدرک تحصيلی و ايا رو به رخ کشيده> مثه اينکه شدا همه دکتر مهندس بودن> برو کشکتو بساب بابا> يا علی

سیب

من در همین قسمت کامنت گذاشته بودم و ربطی به موضوع قبلی نداشت. دنبال جنگ روانی هم نیستم. ان شاءا.. که سهوا همراه کامنت های دیگر پاک شده است و یا من اشتباه میکنم که دفعه دومی که به اینجا سر زدم کامنت خود را دیدم. بهر حال چون من هم کامنت خود را ذخیره نکردم و نمیتوانم دقیقا عین آنرا بنویسم و لذا باز بحث پیش می آید که این آن نبود و .. موضوع را کش نمی دهم. خدا نگهدار

پاسداران

بسم الله . طرف خودش را ايرانی می داند بعد آمده نام خودش را با جملات فصيح انگليسی ولهجه دهاتهای منچستر اينجا نوشته ! بعد هم يادمان نرفته مقاله تهیه شده توسط ساواک تحت عنوان رشیدی مطلق را که در دی ۵۶ عليه امام منتظر شد و او را به همين نام ناميد . ساواکی فراری ، از جان فکر مردم چه می خواهی ؟ راياکار ترسو ، چرا خودت را مخفی می کنی ؟ ۲۲ بهمن را اگر کور نشدی باز برو ببين ! اين هم براي ببيست و ششمين بار ! کی حرف تو کله شما ها می رود ؟ وقت گل نی ! مادرم که مانند پدرم از همان جوانهايی بود که تو از آنها نام می بری ، برخلاف مزخرفيکه گفتی ، می گفت : وقتی می گفتيم مرگ بر آمريکا ، پيرمردها می آمدند خودشان را جلوی ما می زدند و می گفتند : نگوييد ! نگوييد . می گفتم چرا ؟ می گفتند واکنش سريعش نيم ساعته تهرانه ! الان ۲۶ ساله رودروايستی دارند با خاله جانشان اينها ، نمی‌آيند ! نيم ساعت شد ۲۶ سال . اگر آمريکا با ايران است ، ژس تو ديگر چی می گويي‌؟ سلطنت طلب های بی همه چيز ومشروطه طلب های بی همه چز تر و مشارکتی های بدبخت وامانده و منافقين و ساواکی های تفاله های حکومت ژهلوی وخود حکومت پهلوی هم که آمريکايي هستندو انکار هم نمی کنند.