با روش اسلامی به جنگ علیه مؤمنان واقعی می‌روند

«(گروهی دیگر از به ظاهر مسلمان‌ها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان‌رساندن (به مسلمانان) و (تقویت) کفر، و تفرقه‌افکنی میان مؤمنان، و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود، آنها سوگند یاد می‌کنند که: «جز نیکی (و خدمت) نظری نداشته‌ایم» اما خداوند گواهی می‌دهد که آنها دروغگو هستند».
التوبه- 107

/ 3 نظر / 52 بازدید
مریم

روش اسلامی اش این است که در صداوسیما روی بی حجابی خیلی خیلی ویژه شان یک چادر می کشند و می آیند تو!!! و مردان هم محاسنی دست وپا میکنند که اگر جایی با خانمشان ببینیشان شاخ ها درمی اوری!!!این ها مدیران صداوسیما هستند واالبته طبقه ممنار در این سازمان !!که وظیفه اداره این دانشگاه عمومی را بر عهده دارند!!!!قس علی هذا...

مریم

روش اسلامی اش این است که در صداوسیما روی بی حجابی خیلی خیلی ویژه شان یک چادر می کشند و می آیند تو!!! و مردان هم محاسنی دست وپا میکنند که اگر جایی با خانمشان ببینیشان شاخ ها درمی اوری!!!برخی از ااین ها مدیران صداوسیما هستند واالبته طبقه ممنار در این سازمان !!که وظیفه اداره این دانشگاه عمومی را بر عهده دارند!!!!قس علی هذا...

مریم

منظورت منم؟؟