تلاش جريان اصلاحات برای کشاندن هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات

حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده جنجال برانگيزترين مسئله سياسى چند هفته اخیر بود. هر چند مصاحبه‏ها و اظهارنظرهاى شخصيت‏هاى سياسى پيرامون حضور هاشمى ادامه دارد، اما با توجه به اظهارنظرهاى شخصيت‏هاى برجسته جناح منتقد دولت، به نظر مى‏رسد آنان راضى به حضور هاشمى نيستند.

به گزارش خبرنگار شريف نیوز ، حجه الاسلام ناطق نورى (رييس شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب) در محفلى سياسى گفته است: «من از هاشمى رفسنجانى پرسيدم آيا در انتخابات شركت مى‏كنيد، هاشمى گفت كه نظر شما چيست و من هم در جواب با طعنه گفتم: دوم خردادى‏ها مى‏گويند شما كانديداى خوبى هستيد.»
اين پاسخ ناطق نورى به خوبى موضع جناح منتقد دولت را در برابر هاشمى رفسنجانى تعيين مى‏كند. از سوى ديگر در جناح دوم خرداد بر سر حضور هاشمى موضع يكسانى وجود ندارد. در مجمع روحانيون هر چند «ذاكرى» از اعضاى شوراى مركزى مجمع روحانيون اعلام كرده «هاشمى كانديداى ما نيست»، مجيد انصارى (معاون پارلمانی رييس جمهور) از مدافعين سرسخت هاشمى است.
در طيف افراطى جناح دوم خرداد (حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب) به نظر مى‏رسد، توافقى نسبى بر «هاشمى رفسنجانى» صورت گرفته باشد. سعيد حجاريان (تئورسين حزب مشاركت) در اين رابطه گفته است: ما الان در موقعيت «نعل اسبى» هستيم، كه يك ضلع آن قوه قضاييه و ضلع ديگر آن مجلس است، ما بايد كارى كنيم تا ضلع سوم فردى ميانه رو باشد و ما را تحمل كند، كه در اين صورت راه‏هاى جلوى ما باز خواهد شد.»
همچنين خبرنگار شريف نيوز گزارش داد، طيف افراطى جناح دوم خرداد از عبدالله نورى خواسته است براى حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات فعال شود. عبدالله نورى نيز  به همراه محسن امين زاده (معاون وزير امور خارجه) و مصطفى تاج زاده (حلقه اتصال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب) با هاشمى رفسنجانى ديدار كرده‏اند و از او براى حضور در انتخابات رياست جمهورى دعوت كرده‏اند.

بر اساس این گزارش، تاج زاده در اين ديدار گفته است: «براى حصول حمايت حزب مشاركت فقط كافى است كادر فعلى سه وزارتخانه خارجه (وزارت كمال خرازى و معاونت امين زاده، صدر و آهنى) جهاد كشاورزى (به وزارت حجتى) و اقتصاد و دارايى (به وزارت صفدر حسينى و معاونت صفايى فراهانى) را حفظ كنيد.

برخى تحليل گران حزب مشاركت اعتقاد دارند در صورت حضور آقای هاشمی در مسند رياست جمهوری فرصت اجرای تز حاکميت دوگانه را خواهند يافت .

/ 0 نظر / 9 بازدید