اسناد توزیع ساندیس و سیب زمینی در دولت احمدی نژاد!

بله .

دنبال اسناد اینها هستید ؟

والا این اسناد را که باید خودتان منتشر می کردید !

حالا من اسناد دیگری را می خواهم منتشر کنم .

حالا بفرمایید بازهم در راهپیمائیهای انقلاب اسلامی ساندیس دادند.

استقبال مردمی به سبک کاروان تدبیر و امید !

/ 2 نظر / 884 بازدید
همان

کجاش عجیبه؟ 36 ساله همینه. مگه دوره اوس محمود نبود؟ وقتی آمد شهر ما برای من که خیلی خوب شد. به پول آن موقع چند میلیون تومان فقط پارچه فروختم به استانداری برای پلاکارد !! اقتصاد ایران همینه. اوس محمود همینه. حسن کلید ساز همینه استوانه انقلاب و سردار چاپندگی همینه. خامنه ای که سند نداره همه چیزش محرمانه است ولی ده برابر مجموع همه این رییس جمهور ها خرج سید علی گدا دامتن برکاته شد. راستی من یک تشکر کنم. بازهم اسناد از فساد اداری در ایران داشتی رو کن. اینجا داریم همه را جمع میکنیم. پایتخت جهان (لندن)

همان

کجاش عجیبه؟ 36 ساله همینه. مگه دوره اوس محمود نبود؟ وقتی آمد شهر ما برای من که خیلی خوب شد. به پول آن موقع چند میلیون تومان فقط پارچه فروختم به استانداری برای پلاکارد !! اقتصاد ایران همینه. اوس محمود همینه. حسن کلید ساز همینه استوانه انقلاب و سردار چاپندگی همینه. خامنه ای که سند نداره همه چیزش محرمانه است ولی ده برابر مجموع همه این رییس جمهور ها خرج سید علیشد. راستی من یک تشکر کنم. بازهم اسناد از فساد اداری در ایران داشتی رو کن. اینجا داریم همه را جمع میکنیم. پایتخت جهان (لندن)