همین احمدی نژاد را با همان روسای شما عوض نمی کنیم

بد نیست خیلی ها دکتر بروند و برای آلزایمرهای سیاسی رسانه ای خود چاره ای بیاندیشند. این احمدی نژادی که من در حال حاضر انتقادات زیادی به او دارم، یک تار مویش، حتما، یک تار مویش ، حتا ، با کل هیکل همه ی این فسسساد و فجججار حاکم بر دنیای غرب قابل تعویض نیست.

از برلوسکونی بگیرید که، کلا مرخص و رهبر امورات قبیحه ی جهان غرب شده و در کشورش هم منفور است، تا سارکوزی را بگیرید که زنش هم از خودش بدتر است، تا اوباما را که خیلی شیک و با کلاس، هوسرانی می کند و بعد هم دیگران می دوند تا برایش توجیه کنند، تا بوش پسر، که هر کاری بگویی جلوی دوربین رسمن انجام می دهد، تا کلینتون موزیسین که تلاشش برای پنهان سازی روابط آلوده اش، او را مجبور کرد گولی گولی جلوی دوربین بایستد و اشک بریزد تا بلکه ملت آمریکا فین فینش بگیرد و بله حالا این دفه ولش کنیم!

چه کسی را با چه کسی مقایسه می کنید ؟

نه ، شما چیزی علیه احمدی نژاد ندارید.

شما نه خودتان و نه این روسای شیکتان ، چیزی بنام شرف، حیا، پاکدامنی و سلامت نفس برایتان موضوعیت ندارد. دعوای ما و احمدی نژاد حتا در همین موضوع یک دعوای داخلی است که مربوط به سطح استانداردها و توقعات ما می شود. در این ماجرا، احمدی نژاد تقریبا غافلگیر است، نظرم را در این مورد کاملا دقیق اینجا تحت عنوان نگاهم به رفتار احمدی نژاد در ختم چاوز نوشته ام . ما حرفمان معلوم است، اما لطفن طوری حرف نزنید فکر کنیم شماها و رئسای جمهورتان پدرهای مقدس کلیسای واتیکان !!!!!! هستید ( معنای این علامات تعجب هم که معلوم است دیگر؟ اگر نه ، همان واتیکان را هم کمی سرچ کنید ببینید چه خبر است و چرا پاپ ، استعفا کرد ! )

حضرات ، بروید کشکتان را بسابید. احمدی نژاد هر ایرادی دارد ، این یک مسئله ی خصوصی ما و او است. به شما غرغه های در دریای فساد چیزی نمی ماسد.

/ 0 نظر / 37 بازدید