دوربین ها را خاموش کنید و خبرنگار ها نباشند!

در وبلاگ وحید خواندم  :

بخش دوازدهم کتاب «شاهد عینی»، گفتگو با حسین مظفر-صفحه ۲۹۳

اول شهریور و کار دولت آقای خاتمی شروع شد. روز دوم کار دولت، حضرت آقا ملاقات دادند و خدمت ایشان رفتیم، در آنجا ایشان یک سری رهنمودهای عمومی را دادند. نمی دانم حضرت آقا راضی هستند که این جمله را بگویم یا نه، شما هم با احتیاط مطرح کنید. به نظرم جمله بدی نیست و پیش بینی های خیلی خوب حضرت آقا را می رساند. ایشان فرمودند که «دوربین ها را خاموش کنید و خبرنگار ها نباشند، چون با شما حرف خصوصی دارم».


بخش دوازدهم کتاب «شاهد عینی»، گفتگو با حسین مظفر-صفحه ۳۱۱

آقای مهاجرانی من شما را خوب می شناسم!

همه منتظر ماندیم که حضرت آقا چه می خواهند بفرمایند. یک مرتبه فرمودند: «آقای مهاجرانی! من شما را خوب می شناسم، دیدگاه هایتان را هم می شناسم و به آنها نقد هم دارم. نمی خواستم مقابل آقای خاتمی ایستادگی کنم و نگذازم شما را وزیر کند، اما با توجه به شناختی که از شما و دیدگاه هایتان دارم، نمی خواهم در کارهایتان کاری کنید که ضد انقلاب خوشحال شود».

یکمرتبه همه حیرت کردند، چون آقای مهاجرانی به عنوان یک نیروی فرهنگی مطرح بود و ماهیتش آشکار نشده بود که اینقدر به فضاحت بیفتد که از ملک عبدالله پول بگیرد. انسان واقعاً چقدر افت می کند و به حضیض ذلت می افتد. بعد یک مرتبه فرمودند: «دوست دارم موضع گیری هایتان مثل آقای مظفر باشد که وقتی صحبت می کند، روح و جان آدم از ارزش های صحبت های ایشان لبریز می شود. می خواهم مثل ایشان باشید».


/ 1 نظر / 52 بازدید
سلام

روی چنین گزینه هایی "حذف" چطوره؟ نمونه امریکایشو منظورمه