چه کسانی جماران را بی نظم کردند ؟

دانیال ایـمانی در داداشی نوشت :

چه کسانی عزاداری در جماران را به هم ریختند؟
سخنرانی رئیس دولت اصلاحات در حسینیه جماران ناتمام ماند * ، در حقیقت این اولین سخنرانی خاتمی در یک جلسه (نسبتا) عمومی بود و او که پیش از این به دلیل واهمه از واکنش مردم از سخنرانی در شب قدرانصراف داده بود، در تمام این ماه ها فقط در جلسات یاران نزدیکش و به اصطلاح خودی ها ظاهر شده بود و این بار هم در اولین تجربه حضور عمومی مردم، با واکنش برخی حاظرین جلسه روبرو شد.

در پی این اتفاق بود که رسانه های اصلاح طلب در هماهنگی تامل برانگیزی با رسانه های ضد انقلاب مدعی شدند که “ظالمان و یزیدیان زمان به حسینیه امام حمله کرده اند” ، “چماق دارن با قمه و چاقو جلسه خاتمی را به هم ریخته اند” ، “حمله لباس شخصی های سازمان یافته از قسمت زنان شروع شد” ، “مزدوران . . . قصد حمله به خاتمی را داشته اند که با حلقه مردم در اطراف خاتمی، از کار خود بازماندند.”

سابقه بد این رسانه ها از یک سو و انتساب اعمال خودشان به دیگران که رویه معمول آنان است و در تمام این سال ها و حتی روز عاشورای امسال از آنان سر زده است، مرا به تامل و تردید جدی در این زمینه فرو برد. خوشبختانه اخبار و اطلاعاتی که از ابتدای این ماجرا بر خروجی های آنان قرار گرفت، کمک موثری در جواب این سؤال نمود.

با این توضیح که اگر مستندات جدید و مشخصی ارائه شود، ممکن است؛ جواب ارائه شده در اینجا تغییر کند و تمام مواردی که در این نوشته به آن استناد می شود، رسانه های حامی خاتمی و موسوی هستند به ادامه مطلب می پردازیم.
 

فضای حسینیه و اطراف آن
 

هر چند این مراسم، ظاهرا عمومی بود، اما تبلیغاتی وسیعی ای از سوی رسانه های اصلاح طلبان صورت گرفته بود تا این مراسم با خودی های این جریان پر شود و انتظامات و دست اندرکاران این مراسم نیز از فعالان شورش سبز بودند (+) و حتی فیلم رسمی مراسم تنها ساعتی پس از این مراسم بر روی خروجی های آنان قرار گرفت.

پیش از مراسم ”با شعارهایی علیه رهبری و دیکتاتوری” داده می شد به طوری که“ یک جوری همه متعجب بودند که درست وسط بیت بنیانگذار نظام شعارهای سبز داده می شود.” مبالغه ای که در این خبرها وجود دارد، قابل توجه است؛ اما از آن ها هم می توان به فضای موجود در حسینیه و اطراف آن پی پی برد.

در این شرایط پرالتهاب، نوبت به سخنرانی خاتمی می رسد. او قاعدتا آنقدر تجربه دارد که اگر واقعا به دنبال آرامش است، با سخنانش بر التهاب این جمع نیفزاید و همان طور که به او تذکر داده شده است از موقعیتی که نظام به او داده، استفاده کند و از ساختارشکنی پرهیز کند؛ اما او این موضوع را بر نمی تابد و همان طور که حامیان او گفته اند (+) با رسیدن به این جملات، تشنج به حدنهایت خود می رسد:

«قیام امام حسین(ع) به این خاطر بود که جانش را در راه آزادی بدهد و با کسانی مقابله کرد که می خواستند به اسم دین بر جامعه حکومت کنند و آزادی مردم را بگیرند»

کلیدواژه های خاصی که خاتمی به کار می گیرد و تندی و التهاب چنین جملاتی را خود شما بهتر از من می دانید.

اگر این التهاب آفرینی  را هواداران احمدی نژاد انجام داده بودند و او با سخنانش بر آتش آن می افزود، چه کسی را به عنوان متهم معرفی می کردند؟!
و آیا به مانند ماجرای
دروغ خس و خاشاک، آن را وسیله ای برای توبیخ احمدی نژاد قرار نمی دادند؟!
پس چرا حالا معیارها فرق کرده است؟!
 
 

کدام درگیری، کدام آشوب؟!

 

بهترین نکته ای که در مورد این ماجرا وجود دارد این است که فیلم رسمی این مراسم توسط حامیان آقای خاتمی منتشر شده است (کیفیت پایین با حجم 33 مگابایت و کیفیت بالا با حجم 77 مگابایت) و به همین دلیل نه تنها می توان مستقلا صحت ادعایی نظیر “ظالمان و یزیدیان زمان به حسینیه امام حمله کرده اند” ، “چماق دارن با قمه و چاقو جلسه خاتمی را به هم ریخته اند” ، “حمله لباس شخصی های سازمان یافته از قسمت زنان شروع شد” ، “مزدوران . . . قصد حمله به خاتمی را داشته اند که با حلقه مردم در اطراف خاتمی، از کار خود بازماندند.” که از سوی رسانه های اصلاح طلب مطرح شده اند، پی برد و عیار صداقت این رسانه ها را سنجید.

دیدن این فیلم مشخص می کند که در تمام طول این فیلم که از استقرار خاتمی در محل سخنرانی آغاز می شود و تا خروج مردم از حسینیه ادامه دارد، هیچ درگیری خاصی پیش نمی آید و به جز شعارهایی که طرفین می دهند و از بسیاری جلسات مشابه هم آرامتر است، اتفاق خاصی رخ نداده است.

تنها صحنه ای که در فیلم وجود دارد و اصلاح طلبان، پیش از این با پخش همین تکه مقطع از فیلم، آن را به عنوان درگیری جلسه نام برده اند در زمان 25:49 فیلم اتفاق می افتد و 5-6 نفر از افراد (احتمالا متعلق به هر دو طرف) وارد جلسه می شوند که با با توجه به ازدحامی که هواداران خاتمی (+ و +) از پشت در حسینیه تعریف می کنند، کاملا طبیعی است و در مراسم هایی از این دست معمول است و بر خلاف ادعاهای سایت های با صداقتی!! نظیر آینده مشخص می شود که به “چوب و چماق” هم مجهز نیستند! و کسی حمله ای شروع نمی کند تا از قسمت زنانه باشد یا جای دیگر، هیچ حمله و حتی حرکتی به سمت خاتمی هم صورت نمی گیرد تا جان خاتمی در خطر باشد و طبق خبر رسانه های اصلاح طلب، مردم بخواهند حول او حلقه بزنند!

این فیلم، هیچ توصیفی از ماجراهای بیرون از حسینیه ندارد و به همین دلیل نمی توان در مورد آن قضاوت کرد، اما نکته مهم در این است که اخبار تمام رسانه های اصلاح طلب و ضدانقلاب به همین داخل حسینیه برمی گردد و با انتشار همین فیلم به میزان دروغ پردازی اخباری از این دست می توان پی برد و نتیجه گرفت که تمام اخبار آن ها در این ماجرا دروغ است.

“ظالمان و یزیدیان زمان به حسینیه امام حمله کرده اند” ، “چماق دارن با قمه و چاقو جلسه خاتمی را به هم ریخته اند” ، “حمله لباس شخصی های سازمان یافته از قسمت زنان شروع شد” ، “مزدوران . . . قصد حمله به خاتمی را داشته اند که با حلقه مردم در اطراف خاتمی، از کار خود بازماندند.”

خود این فیلم، بهترین محک برای میزان اعتمادی است که به رسانه های مذکور می توان انجام داد.

آن هایی که التهاب آفرینی کردند

هر چند تکلیف این ماجرا و اخبار رسانه های اصلاح طلب تا همین جا هم مشخص شده است، اما دقت در فیلم مورد نظر، نکات دیگری را در مورد یاران  خاتمی نشان می دهد.

غیر از شعارهای تحریک کننده ای که هواداران خاتمی می دهند و در فیلم هم به خوبی مشخص است و باعث آزردگی ملت مسلمان ایران و معترضان به خاتمی می شود، چند صحنه دیگر نیز وجود دارند که به روشنی نشان می دهند که چه اقداماتی برای افزودن بر التهاب جلسه انجام می شود:

1) زمان 24:08 در فیلم را ببینید، در این موقع دختر کوچکی را کنار خاتمی قرار می دهند تا علامت شورش سبز را که محسن سازگارا و بقیه ضدانقلاب های خارج نشین معرفی کرده اند، رو به جمعیت (و مشخصا جمعیت معترض به خاتمی) نشان دهد. این نماد ضدانقلاب ها آن هم در شرایط چنین جلسه ای، مفهومی جز التهاب آفرینی یاران خاتمی و اغتشاش دارد؟!

2) زمان 26:03 در فیلم را ببینید، جوانی در کنار خاتمی می ایستند و با شدت رو به جعیت شعار می دهد که با همراهی هواداران خاتمی، همراه می گردد، آیا این نشانه دیگری از التهاب آفرینان نیست؟!

3) زمان 20:35 در فیلم را ببینید، فردی به سوی مردم معترض به خاتمی می آید و مشخصا چیزی به آن ها می گوید که باعث برخورد جزئی می شود. این در حالی است که  مردم به حالت عادی نشسته بودند، بدیهی است که چنین اقدامی اگر هم نقشه ای از سوی هواداران خاتمی نبوده، ناشی از بی تدبیری آن ها در به التهاب کشیدن جلسه است.

4) غیر از فضایی که در ابتدای نوشته از زبان سایت های هوادار خاتمی از حسینیه جماران و اطراف آن وصف شد و شعارهای ضدانقلاب در آن تکرار می گردید، فضای جلسه نیز مملو از شعار “مرگ بر دیکتاتور” از سوی این افراد است که جهت و سمت آن به اندازه کافی برای همه مشخص است.


تاسف آور آنکه خاتمی که همواره ادعا می کرد، با شعار “مرگ بر . . .” مخالف است، هیچ واکنشی نشان نمی دهد، به نظر می رسد که خاتمی فقط در حالتی که شعار “مرگ بر . . .” علیه آمریکا و دوستان او داده شود، تاسف می خورد و نگران شهید آبراهام لینکلن می گردد! و گرنه در مراسم های انتخاباتی امسال هم بارها در حضور خاتمی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر علیه دولت و مردم هوادار دولت شعار “مرگ بر  . . . ” داده شد، اما  ایشان تاسف نخوردند!

اهانت آشکاری که این شعارها دارند، علاوه بر آنکه باعث جریحه دار شدن احساسات مردم می گردد، عامل بسیار موثری در التهاب این جلسه هستند که از سوی خاتمی و هواداران او، اجرا شدند.

این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا، شعارها حالت متخصمانه ندارند و طرف دیگر را نشانه نگرفته اند. شعارهایی نظیر “ابوالفضل علمدار، خامنه ای را نگه دار” ، “خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست” جنبه ای رو درون دارند و کاری به طرف مقایل ندارند.
قاعدتا این شعارهای بی آزار، از سوی کسانی داده می شود که هیچ علاقه ای به تشویش فضای جامعه و این جلسه ندارند.

با این شرایط روشن، به نظر شما چه کسانی جلسه را بر هم زدند و چه کسی سعی در حفظ آرامش داشتند؟
آن ها که به دنبال آرامش بودند

همان طور که دقت در این فیلم، نکات جالبی را درباره التهاب آفرینان واقعی روشن کرد، دقت در رفتار مردم مومن و به معترض به خاتمی نیز نکات جالب توجهی را روشن می کند.

1) اگر شما قصد شعار دادن داشته باشید، نشسته شعار می دهید؟! بدیهی است که جواب شما به این سؤال “خیر” می باشد. حالا اگر قصد بر هم ریختن جلسه را هم داشته باشید، چه طور؟

آیا در ردیف های عقب مستقر می شوید و به صورت نشسته شعار می دهید؟! بدیهی است که جواب چنین سؤالی باز هم “خیر” و این بار با تاکید بیشتر می باشد.

این اتفاقا حال مردم معترض به خاتمی در این جلسه است، معدود افرادی که از پس سازماندهی یاران خاتمی، برای پر کردن جلسه از یاران خودی به درون آن راه یافتند، نه تنها اقدامی برای التهاب جلسه نکرده اند، بلکه در ابتدا به صورت نشسته شعار می دهند (برای مثال زمان 19.00 فیلم را ببینید) من این موضوع را نکته ای کلیدی در روانکاوی این افراد می دانم، چرا که گروهی که قصد التهاب آفرینی و به هم ریختن جلسه را دارند، هیچ گاه چنین رفتار صلح طلبانه ای را از خود نشان نمی دهند، بلکه با حالت تهاجمی (این گروه حتی از جای خود هم حرکت نکردند و در پاره ای از اوقات حتی در حال شعار دادن هم بر زمین نشسته بودند) و شعارهای تهاجمی (شعارهای این گروه، بر خلاف طرفداران خاتمی، اصلا چنین خصوصیتی نداشت) به سخنران جلسه حمله می کنند؛ یعنی دقیقا همان رفتاری که طرفداران موسوی در جلسات این چند ماهه صفار هرندی و حمید رسایی در دانشگاه های مختلف، انجام دادند و با هو کشیدن و انواع صداهای متعارف و نامتعارف دیگر، سعی می کنند که حتی مانع شروع سخنرانی بشوند و با پرتاب کفش به سوی مردم و سخنران یا پشت کردن به جمعیت و شعارهای توهین آمیز به سخنران و بسیجی ها و دیگر مردم، اخلال ایجاد می کنند.

حالا مشخص نیست که اصلاح طلبان با چنین رفتارهای آشوبگرانه  و اخلال در جلسات مختلف، چگونه به امت حزب الله حاضر در جلسه با رفتاری متفاوت و کاملا صلح طلبانه تهمت اخلال در جلسه را می زنند؟!!


اگر می خواهید به هم ریختن جلسات و حمله به مردم و دانشجویان را ببینید، پیشنهاد می کنم که حتما سری به سخنرانی های آقای صفار هرندی و حمید رسایی بزنید و گزارشات آنان و شعارهای واقعا هتاکانه آن ها و پرتب کفش و باقی رفتار حامیان موسوی و خاتمی را ببینید یا حتی پیش از انتخابات، رفتار خشونت آمیز آن ها و حمله به منتقدین را حتی در حضور موسوی، مشاهده کنید.

کجای رفتار مردم معترض به خاتمی و حاظر در جلسه به این رفتار اصلاح طلبان و آشوب طلبی آنان شباهت دارد؟!

متاسفانه کیش شخصیت اصلاح طلبان، تمامی ندارد و موسوی هم، چند روز پیش اغتشاشات هوادارانش را به مردم نیست داد و به جای مردم عزادار ایران، حامیان خودش را عزاداران امام حسین (ع) اعلام کرد!

علاوه بر موارد فوق در رفتار شناسی حامیان و معترضان حاضر در جلسه خاتمی که بسیار هم تعیین کننده هستند، به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد، از جمله اینکه:

2) معترضان به خاتمی (زمان 29:00 فیلم) در حالی که در حال پاسخ به شعارهای طرف مقابل هستند، با شنیدن درخواست مجری برای صلوات فرستادن، اجابت می کنند و صلوات می فرستادند و به در آرامش کار همراهی می کنند. آخر این رفتاری جز رفتار  آرامش طلبان است که با شنیدن طلب صلوات آرام می شوند و ناآرامی ایجاد نمی کنند؟!

اغتشاشگر و برهم زننده جلسه آن است که مانند برخی گروه های خاص! حتی در هنگام تلاوت قرآن و صلوات فرستادن هم دست از کار خود بر نمی دارند و با حرمت شکنی به قرآن و ائمه، پیگیر بر هم زدن جلسه می شوند و حتی در صورت نیاز، کفش هم پرتاب می کنند و ناسزا هم می گویند.

3) معترضان خاتمی، با وجود همه این توهین ها و شعار ها و التهاب آفرینی های که بر علیه آنان صورت گرفت (موارد 1 تا 4 قسمت قبل)، صبر خوبی از خود نشان دادند و حتی واکاوی رفتار آن ها نشان داد که تا چه میزان زیادی به دنبال آرامش در جلسه بوده اند (همین مورد 1 و 2 بالا را بخوانید) حالا باید از دوستان حامی خاتمی و موسوی پرسید که شماها چرا شماها چنین رفتاری از خود نشان نمی دهید؟ و بلکه در جلسات مختلف (که بارزترین نمونه آن در دانشگاه ها اتفاق می افتد) سعی در آشوب دارید و همه تلاشتان را می کنید تا سخنرانی که حرف هایش به مذاق شما خوش نمی آید از جلسه بیرون کنید؟
از یک طرف چنین رفتاری از خود را با افتخار در سایت هایتان نقل می کنید و از طرف دیگر، خبر (هر چند دروغ) به هم ریختن جلسه خاتمی را به عنوان عیب طرف مقابل بیان می کنید؟!

 

باید از آقای هاشمی هم که چندی پیش در مشهد، با اشاره به همین برهم زدن جلسات دولت منتخب مردم، آن را به عنوان نقطه ضعف دولت برشمرده بود؛ پرسید که آیا امروز هم این ضعف خاتمی را ناشی از عیب او می دانید یا اینکه این بار هم این عیب را به دولت نسبت می دهید؟!

بار دیگر تاکید می کنم که تمام موارد فوق با ارجاع به فیلم منتشر شده از سوی هواداران خاتمی و موسوی استخراج شده است و همان طور که آدرس دقیق تک تک موارد بیان شده، مشخص می کند؛ قابل دسترسی برای همگان است و بار دیگر، دروغ بافی رسانه های اصلاح طلب و از آن مهم تر کیش شخصیت تاسف آور در اخلاق و رفتار آنان را نشان داد.

 

پ.ن 1 : از آنجایی که اصل ماجرا، اهمیت داشت به سراغ بررسی صحت آن رفتم و کاری به تناقضات موجود در رسانه های آن ها که برای مثال، یکی از ده ها اتوبوسی که لباس شخصی ها را آورده سخن می گوید! و دیگری که از حاظران (؟) در جلسه است، ابتدا (به قول خودش) لباس شخصی ها را بسیار زیاد اعلام می کند و بعد که فیلم منتشر می شود و همه می بینند که حدود 50 نفر، بوده اند این حاضر در جلسه هم به صرافت می افتد که همان 50 تا بیشتر نبودند! (به شگردهای همیشگی آن ها که اتهام آوردن اتوبوسی مردم، لباس شخصی، چماق و چاقو و . . . و دروغ بودن آن ها دقت کنید)

تناقضاتی از این دست در رسانه های اصلاح طلب و ضدانقلاب به وفور یافت می شود و به همان نکته کلیدی که “بی اعتبار بودن” و “دروغگویی” آنان است؛ برمی گردد.

پ.ن 2 : از آنجایی که در ابتدای مطلب قول داده بودم تا فقط به رسانه های حامی موسوی و خاتمی استناد کنم، از لینک دادن به بقیه سایت ها خودداری کردم، اما در اینجا نگاهی به گزارش رجانیوز و جهان نیوز در این ماجرا هم خالی از لطف نیست، به ویژه آنکه از یاد نبریم که ماجرای تولد گرفتن امسال خاتمی در شب شهادت امام صادق(ع) و مراسم دوم خرداد سال 77  که مصادف با شهادت امام سجاد(ع) بود و با حواشی نامناسب هواداران خاتمی همراه بود، هنوز از یادها نرفته است.

پیش از توهین به امام حسین (ع)، توهین های متعددی به امام (ره) صورت گرفته بود که اصلاح طلبان سعی در تحریف آن داشتند و حتی بدون هیچ مدرکی، پاره کردن عکس امام (ره) را به دیگران نسبت می دادند، اما رفتارهای آنان در پیش از انتخابات که با شادمانی هوادارنشان در هنگام پخش خبر رحلت امام (ره) در یک کلیپ انتخاباتی صورت گرفت و خودشان نیز به آن معترفتند، جای هیچ و شک و شبهه ای در  نسبت واقعی آن ها با امام (ره) و ائمه اطهار باقی نمی گذارد.

پ.ن 3 : برای دیدن چند نمونه از ادب و صلح جویی اصلاح طلبان شما را به دیدن این چند لینک دعوت می کنم.

اینقدر نگویید قانون؛ ما قانون را قبول نداریم

ادب مرد به ز دولت اوست

طلبه ای که قصد سؤال از موسوی را داشت، مضروب و روانه بیمارستان شد (پیش از انتخابات)

برنانیوز هم پیش از این فیلمی از حمله هواداران موسوی به جسله حامیان احمدی نژاد پیش از انتخابات گذاشته بود که به نظر می رسد با تغییر و تحولات این سایت حذف شده است. اما شاید دوستان لینک دیگری از آن داشته باشند و اینجا قرار دهند تا بقیه هم مطلع شوند.

اگر هم می خواهید با آشوب طلبان واقعی آشنا شوید، این آخرین موردی است که تنها ساعتی پیش اتفاق افتاد و بار دیگر حریم دانشگاه را شکستند و آن را به صحنه جسارت های خود تبدیل کرده اند و البته این حرمت شکنی ها از نظر آنان اشکالی ندارد.

 

پ.ن 4 : چند روز پیش که داشتم مطلبی در مورد یک شایعه می نوشتم، سایت جهان همزمان با بنده، مطلبی در مورد آن منتشر کرد. امروز هم که در حال اتمام این مطلب بودم، سایت الف مطلبی در این مورد به نقل از یکی از نزدیکان او منتشر کرد که برخلاف استناد مطلب بنده به فیلم منتشری، ماجرا را از دید این اصلاح طلب نزدیک به خاتمی (و البته با پیازداغ هایی بسیار کمتر از آنچه پیش از این در رسانه های صادق اصلاح طلب منتشر شده بود) روایت کرده است، امیدوارم سایت الف و رسانه های مشابه، با انتشار نوشتاری از سوی طرف دیگر ماجرا، حقیقت این واقعه را که مورد سواستفاده زیادی واقع شد و جنجال سازی رسانه های اغتشاشگر در مورد آن، به نوعی زمینه ساز حوادث تاسف آور روز عاشورا هم بود؛ روشن کنند و اگر التهاب آفرینی عمدی از سوی خاتمی و رسانه های او در این باره صورت گرفته است، با آنان برخورد شود.

پ.ن 5: اصلاح طلبان با این خبر خودساحته، بهانه ای یافتند تا به جای واکنش به هتک حرمت روز عاشورا و عزداران امام حسین (ع)، نسبت به تعرض (؟!) به خاتمی واکنش نشان دهند ( + و  + و +)! جدا از اینکه اگر این خبر راست هم بود، تفاوت ارزش امام حسین (ع) و خاتمی را در نظر اینان مشخص می کرد؛ با مشخص شدن دروغگویی در مورد این خبر، خجالت آنان بیش از گذشته شد.

این بنده خدا هم که از حاظران در جلسه بوده، از این همه داستان پردازی رسانه های اصلاح طلب در مورد این ماجرا، به شدت متعجب شده است.

پی نوشت های پاسداران :

- والا تا‌انجا که من در فیلمی که خود سایت کلمه اختصاصا منتشر کرده می بینم ، خاتمی روضه اش را هم می خواند. دیگر قرار بوده چه بگوید که نیمه تمام بماند ؟

- مطلب آقای ایمانی در سایت الف هم منتشر شده که مطالعه واکنش مخاطبان در این سایت خیلی توصیه میشه :)  یکی از طرفداران آقای خاتمی در همین واکنش ها چیزهایی را ادعا کرده که با مرور همین فیلم سایت کلمه بدیهی است هیچ کدامش ذره ای صحت نداره . البته تو همین واکنش ها بقیه به ایشون جواب داده اند.

-طرفداران جریان سبز با آمدن خاتمی شعاری سر می دهند که ما تا عمر داشته ایم جایی نشنیده بودیم که بگویند :"صل علی محمد ، روح!!! خمینی آمد!" :) راستی این حضرات چقدر به خمینی اعتقاد دارند ؟ این حضرات تو عمرشان چندبار راه جماران را طی کرده اند ؟ :)

/ 25 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید عمار

منافق ترین فتنه گر را انتخاب کنید با شرکت در نظر سنجی smmk.blogfa.com منافق ترین فتنه گر را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید. 1.اکبر هاشمی 2.حسین موسوی 3.محمد خاتمی 4.مهدی کروبی 5.موسوی خوئینی ها 6.مهدی هاشمی 7.محتشمی پور 8.منتظری و صانعی

کیانا

جواب کدوم سوالتو بدم بسیجی با آیرو به خدا که تو جامعه مثل انگلایی ازتون گفته میشه که واسه کم شدن خدمت سربازی و درآوردن یک لقمه نون مزدوری حاضرید به هر رذالتی تن بدین. این تصویر واقعیه شماست حالا هی بگید ما خیلی گنده ایم. مهم این بود چهره کریهتون به وضوح برای همه آشکار شد و تو آینده نزدیک اثرات همین به اصطلاح فتنه رو میبینید.نظام اعتماد مردم رو از دست داد.حالا انقد فرافکنی بکنید تا.....در ضمن مناظره هارم میبینیم .راستی چرا ییهو یک روزش کردین؟! برای قلبتون ضرر داره هفته ای 3 روز نه؟!!حنمالا از این هفته شریعتمداری روح الله حسینیان و..... میان توبرنامه :)) تا نسبت به وضع موجود انتقاد کنن!!! من مرده این همه تدبیر و فراست سران مملکتم که شما حامیشونید!!!!حالا هی اینجا بباف ما دوست داریم ببینیم چی تو کله امثال شماها میگذره تا سوژه خنده و شعارای ساختار شکنانه!!!:)) آیندمون بشه.راستی از این شعارا بدجوری سوختیدا.حالا بازم دارید براتون شما هم سعی کنید شعارای مارو قرقره نکنید خلاقیت هم چیز خوبیه!!!!!

کیانا

آره راست میگی از دبیرستان شایدم زودتر عضو میشید و مغزاتونو شستشو میدن تا بعده ها هر کاری گفتن واسشون بکنید از جمله تارومار کردن مردم به اسم معصوم ترین بندگان خدا(علیهم السلام) و نسبت دادن حکومتشون به علی(ع) در ضمن تو دانشگاه و سر کار هم که به بسیجی بودنتون سهمیه تعلق میگیره(الانه که بزنی زیرش البته ازتون بعید نیست!) .راستی چقد به علی نزدیکید.حاکم ما کجا علی(ع) کجا؟!من فحشی ندادم فقط با ادبیات خودت باهات صحبت کردم جواب های هوی نگو خیلی پاستوریزه و مودبی که آقا ازت میرنجه:)) با امثال جنابعالی آشنائیت داریم فرافکنی هم نکن اینم تاکتیک شکست خورده ای.در ضمن مهمونای امشب رو به فردا هم که شنیدی!!. گفتم که چقد باتدبیرید شما:)) ولایتی با محسن رضایی:))اصلا فکر نکنی سیاست صدا و سیما ییهو عوض شد:)) به خدا ما راضی به این همه بزرگواری نیستیم! چرا حرفی میزنید که توش بمونید ما را به خیر شما امیدی نیست شر مرسان...دیدی شما نمیتونید حرف مخالف بشنوید اونم از نیروهای دست چندم معترض:)) حالا هی برای یامین پور پست بذار تا بخنده البته به حال خودش:)) در ضمن خلاقیتم چیز خوبیه آق بسیجی

کیانا

فکر کنم الان هم خوشحالی و هم ناراحت خوشحال از اینکه رفقاتو اوردن تو سیمای ملی :)) تا همون تراوشات ذهنی نغز و البته تکراری و ملال آورشونو واسه ملت بیچاره که بعضیاشون با طناب آقای ضرغامی رفته بودن ته چاه فریاد بزنن که ابته برای شما خوشایند و التیام دل رنجورتون :)) و ناراحت از اینکه دیگه خیلی ضایع رو بازی میکنین.دیدی پیش بینیم درست از آب دراومد.صدا و سیما ورشکسته شده دیگه مردم عادیم حاضر نیستن بیان حرف بزنن.(عطف به حرف همسنگر مجریت).انصافًا این همه تدبیر,فراست و بصیرتم نوبره.بصیرت و داشتن قوه تحلیل درست و بدون تعصب خوب چیزیه.رفیق چشماتو باز کن.از این همه نیرنگ و فرافکنی دست بکشید هر چند شما که خدای استدلالید مطمئناً فردا با یسری مستندات آنچنانی بر طبق حرفای جناب حسینیان همه چی رو به نام خودتون مصادره میکنی.سیاست یعنی درایت ولی شما خیلی سریع همه ورقاتونو بازی میکنید و دست خالی به همه چی چنگ میزنید شاید بتونید بازی رو برگردونید اما حیف که این شعبده بازیا خیلی دیر شده بازم میگم اعتماد مردم رو شما باختید :))

mahboobeh

 . آیت‌الله منتظری پدر انقلاب مقدّس  اسلامی فرمودند: استقلال یعنی زیر یوغ خارجی نباشیم و آزادی یعنی مردم در اظهار عقیده و بیان آزاد باشند. نه این‌که به محض ابراز نظر مخالفی، کار به زندان و حبس چقدر ناراحت کننده است که اشخاصی‌که سی‌سال پیش فریاد می‌زدند استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی  همان اشخاصی‌هستند که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را از بین بردند. انشا‌الله خداوند به اینها میفهماند که معانی این  شعارها که دوباره این روزها میشنویم چی‌هست. همین شعار‌هایی‌که انقلاب عزیز اسلامی ما را سی‌ساله پیش به دنیا آورد.

sadra

خدایا شکر که تو هستی،که یارانت هستند ، که امام خامنه ای هست، که ابوذر و امثال ابوذر ها هستند با تشکر بسیار عالی و مثل همیشه بی نقص

کیانا

جواب نداری که بدی. دیگه مطمئن شدم که با داشتن نظریه پردازانی مثل پورازغندی مصباح و حسینیان و....جوونایی مثل تو دارید میرید ترکستان.خداییش حرفای حسینیان ته استدلال بود!!مرد حسابی خبرنگار bbc که خیلی وقته اخراج شده و دفترش بسته شده.اینهمه خبرنگار موقع انتخابات اینجا بودن . همه چی رو دیدن اونوقت شماها دارید میگید چرا گزارش میکنن پس بشینن نگاه کنن؟!اونوقت bbc کی برنامه تصویری مستقیم از تهران داشته وداره که شماها بیخبر بودید.خداییش استدلالاتون دهن هم رو میبنده!!!!!:)) فعلا که باید به اینهمه استیصال و فرافکنی و ورشکستگی خندید.ادامه بدهید چون بیشتر معلوم میشه چقد اوضاعتون آشفته است :)))))))))))))))))

علی

سلام. آقا شما سندروم خنده ای چیزی داری تو هر کامنتت یه دونه از اینا :)) میذاری؟ یا اینکه میخوای به زور نشون بدی داری میخندی؟ شرمنده ها خارج بخث یود ولی ما کل بحث رو تو فیلم حمله به جماران دیدیم

سلام

سلام اولا می خوام ببینم چند سالتونه؟ به نظر میرسه یک مقدار کم مطالعه می کنید. بیشتر مطالعه کنید و کمتر بنویسید. حضرت (ص) فرمودند کسی که زیاد حرف می زند زیاد اشتباه می کند و کسی که زیاد اشتباه کند زیاد در گناه می افتد و کسی که زیاد گناه کند در آتش می افتد.

mojtabah

سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند. http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg