/ 2 نظر / 6 بازدید
صالح

سلام این مطلب ابوذر قابل توجه برای آقای اردلان ! وای وای حقوقو بشر رعایت نشد ! ای ول امریکا واقعا آزاده وتحمل داره بر علیه اش اعتراض کنند و...

؟

کاش دو زار سواد داشتی رگباران یعنی چی؟ یعنی باران رگ. منظورت این بود؟ می خواستی بگی تیرباران، گلوله باران یا چیز دیگر؟ مثل اون جمله آوینی که زحمت نکشیدی از منبع نگاه کنی و چرت و پرت نوشتی آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست، پس برادر خوبم، برای جانبازی در راه آرمانها یادبگیر که در این سیاره رنج، صبورترین انسانها باشی