مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۱ :

TARAF HESABE BAHS: http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2006/02/182556_orig.jpg   مهاجم جوان ايراني ، که قصد دارد لژيونر هم شود و <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

aboozar_mr: بسم الله .

aboozar_mr: سلام 

aboozar_mr: چند لحظه اينجا باش کارت دارم .

TARAF HESABE BAHS: به به

TARAF HESABE BAHS: سلام برادر ابوذر

TARAF HESABE BAHS: باشه حاجي

TARAF HESABE BAHS: هستم

aboozar_mr: خب. بسم الله الرحمن الرحيم . استغرالله ربي و اتوب اليک من جميع الذنوبي.

aboozar_mr: خوبي ؟

aboozar_mr: حاضري با هم يک مناظره کامل کنيم ؟

TARAF HESABE BAHS: الحمدلله

TARAF HESABE BAHS: شما خوبي برادر؟

TARAF HESABE BAHS: شکر خدا

TARAF HESABE BAHS: ما هميشه از گفتگوهاي سازنده و انتقادي با شما استقبال کرده ايم

TARAF HESABE BAHS: http://www.esteshhad.com/   سايت رسمي استشهاديون

aboozar_mr: خوب خدا را شکر که از جمله اول شما بوي مناظره به مشام رسيد. بفرمائيد ببينم لفظ گفتگوهاي سازنده و انتقادي در ادبيات سياسي معاصر کجاها کاربرد داشته ؟

TARAF HESABE BAHS: http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2006/02/182554_orig.jpg   چه مي کنه اين مهاجم جوان!! چه گلي رو به دروازه خودي مي زنه !!

aboozar_mr: ميشه يک دقيقه دست از اين کارهات برداري حواستو بدي انيجا ؟

TARAF HESABE BAHS: حتما برادر

TARAF HESABE BAHS: در خدمت شما هستم

aboozar_mr: جواب سوال ؟

BUZZ!!!

TARAF HESABE BAHS: کلمات و واژه هاي فارسي در خيلي جاها کاربرد دارد

TARAF HESABE BAHS: منظورتان چيس؟

TARAF HESABE BAHS: مثل اينکه من بپرسم ابوذر در چه فرهنگي کاربرد داردي؟

TARAF HESABE BAHS: گفتگوي انتقادي يعني همون مناظره

TARAF HESABE BAHS: يعني گفتگوي دوستانه ولي از جانب دو کسي که سليقه شان يکي نباشد

BUZZ!!!

aboozar_mr: خب. اولا : منظور من کاملا در سوالم بشکل روشن بيان شده بود. منظور من کاربرد کلمه در زبان فراسي نبود. کاربرد در ادبيات سياسي معاصربود. اين جمله در سوالم هم بصراحت ذکر شد :::بفرمائيد ببينم لفظ گفتگوهاي سازنده و انتقادي در ادبيات سياسي معاصر کجاها کاربرد داشته ؟::: حالا جواب سئوال را خودم مي دهم . چون شما خودتان کلمه اي را بکار مي بريد و اما از معناي عرفي آن که بخاطر حافظه دار شدن کلمات بخاطر کاربرد آن در حوزه اي خاص است بي خبريد ...

TARAF HESABE BAHS: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=296846   شفاف سازي ايران در طول تاريخ آژانس سابقه نداشته است

aboozar_mr: اين کلمه :::گفتگوهاي ....::: در جريان مذاکرات سياسي ايران و اروپا در دوران هاشمي وخاتمي معنا داشته است.

aboozar_mr: حواست باز پرته و اينجا نيست.

TARAF HESABE BAHS: يعني از نظر شما به غير از آدمها، کلمات هم متهم  هستن؟ به سياسي بودن و غرض داشتن و ...؟

TARAF HESABE BAHS: اها

TARAF HESABE BAHS: اشتراک لفظي بوده فقط برادر

TARAF HESABE BAHS: ادامه بحث رو بفرماييد

aboozar_mr: قصد و غرض همشگي شما در تبديل کردن يک فضاي سالم بحث به يک فضاي درگير و پر از جوسازي واتهام آفريني محرز است. لازم نيست مجددا ثابت کنيد. قبل از اينکه به سئوال انحرافي شما جواب بدهم ...

aboozar_mr: بفرمائيد بگوييد از کجاي کلمات من برداشتي که شما کرديد ممکن شد ؟

TARAF HESABE BAHS: اي بابا

TARAF HESABE BAHS: اي بابا شما که همين اول کاري انگ اتهام آفريني و تنش زايي و ...رو به ما مي چسبانيد

TARAF HESABE BAHS: شما با لفظ گفتگوي انتقادي يا مناظره مشکلي داريد؟

TARAF HESABE BAHS: اسم پيشنهادي تان چيست؟

aboozar_mr: عمل آدم ، ملاک ارزيابي خواست آدم است. من چيزي در مورد شما نمي دانم جز آن چيزي که خود شما از خودتان به من نشان می دهيد. گفتار من منطبق با عمل شما است. اگر شما کاري کرده ايد که به موضوعي معروفيد ، رفع آن جز از ناحیه خود شما ممکن نخواهد بود. از ديگران اشکال نگيريد.

TARAF HESABE BAHS: اها ، يعني تنش زايي و ابهام آفريني من در دادگاه صالحه اثبات شده ؟ که شما آن را در مورد من قطعي مي دانيد؟

TARAF HESABE BAHS: آيا من در دادگاه انقلاب به اين اتهام محکوم شدم؟

TARAF HESABE BAHS: چرا تهمت مي زنيد؟

TARAF HESABE BAHS: ?

aboozar_mr: مگر شما در دادگاه صحبت مي کنيد يا طرف مقابل شما مقام قضايي است ؟ آدمها يعني اگر در دادگاه نباشند حق ندارند از :::محرز بودن ::: چيزي صحبت کنند ؟ آيا اين کلمه ملک طلق دستگاه قضايي است که اگر کسي ديگري از ان استفاده کرد فضا به دادگاه تشبيه شود و محرز بودن به حکم قضايي ؟ ضمن اينکه قبل از اينکه بمن بگوييد چرا فلان کار را مي کني و از من علت آن را بخواهي اول وقوع خود آن کار را اثبات کن. اينکه شما مي گويي ::چرا ::: تهمت مي زنم ، اول ثابت کن من :::تهمت مي زنم :: و بعد متن تهمت رابگو و بعد هم ثابت کن که تهمت است و بعد چرايي آن را جويا شو.

TARAF HESABE BAHS: اي بابا

TARAF HESABE BAHS: تهمت يعني اينکه شما گفتي

/ 1 نظر / 7 بازدید
نسرین

این چیه گذاشتید ما که سر در نیاوردیم [متفکر]