داااد نزن ! شلوغ نکن ! دستت رو شده !

در اینجا ذکر چند نکته برای روشن کردن این نکته ی مهم را ضروری می دانم :

فرق بین ادعای "دخالت نظامیان در سیاست" ، و طرح موضوع "حمایت نظامیان از رئیس جمهوری" چیست؟

بین این دو تفاوت آشکار وجود دارد ! تفاوت این دو موضوع به حدی است که آن را به یک افشاگری علیه این عناصر بدل کرده و با خرج شدن این خطای بزرگ ، دیگر راه حل جبران و مخفی کاری برای ایشان باقی مانده است . اولی امری نامناسب و دومی وظیفه ای خطیر است. طرح موضوع حمایت از رئیس جمهور توسط نیروهای مسلح ، نمی تواند ذیل عنوان ادعای دخالت نظامیان در سیاست قرار بگیرد !  خصوصا با توجه به نکات ذیل :

الف : دولت جمهوری اسلامی ، پس از انتخاب توسط مردم ، حکم مسئولیت خود را از مقام معظم رهبری اخذ می کند که در عین حال مسئولیت فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دارد و بروشنی ، حمایت از رئیس جمهور منتخب مردم که با حکم انتصاب رهبری ، به مسئولیت مشغول شده ، وظیفه نیروهای مسلح در پیگیری سیاست ها و رویکردهای فرمانده کل قوا محسوب می شود .

ب : دولت ها در تمامی دوران ، تا لحظه ی آخر مسئولیت قانونی خود ، مورد حمایت عمومی رهبری معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه ، کلیه نیروهای قانونی کشور هستند. اما گاه ، انطباق سیاست های مسئولان دولتی با سیاستهای نظام اسلامی به حدی است که ارکان قوای کشوری همگی در کنار دولت به احساس همجهتی برای حرکت در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی رسیده و با تقویت امکانات و نیروهای یکدیگر، در مسیر تحقق اهداف نظام با قدرت پیش می روند و گاه ، عدم همراهی مسئولان سیاسی واجرایی با جزئیات و گاه حتی کلیات اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی موجب می گردد تا همگی نهادها و ارکان نظام ، به یک همکاری قانونی با چهارچوب محدود و حداقلی با دولت بسنده کنند. اما در تاریخ سیاسی کشور حتی در زمان بنی صدر نیز سابقه ندارد که حمایت ها و همکاریهای قانونی مورد نیاز دولت ، در هیچ شرایطی از سوی هیچ یک از نهادهای کشوری و ارکان نظام ، قطع گردد. نمونه بارز این امر نیز، رویکرد و سیاستهای مقام معظم رهبری است که فرماندهی کل قوای مسلح کشور را نیر بر عهده دارند.

ج : امام راحل (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همیشه نگران تاثیر جریانات سیاسی حزبی بر نیروهای مسلح و جدا شدن آنان از خط و جهت انقلاب اسلامی بودند و به این دلیل روشن ، اصلی کاملا عقلی را در کل نیروهای مسلح پایه گذاردند و آن ، جلوگیری از حضور و دخالت نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی است. اما این بدان معنا نیست که نیروهای مسلح بایستی از شعور و آگاهیهای سیاسی تهی گردند.

حضور بخش های سیاسی و عقیدتی در تمامی اجزای نیروهای مسلح که از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و در دوران حیات امام راحل(ره) - که ایشان نیز قبل و پس از بنی صدر ، خود عهده دار مسئولیت فرماندهی کل قوا بودند - آغاز شد که تاکنون نیز با قوت ادامه دارد و تمامی نیروهای مسلح آموزشهای عقیدتی و سیاسی برای درک تحولات سیاسی و شناخت جریانات سیاسی همسو با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و جریانات ناهمسو و معارض را فراگرفته و فراخواهند گرفت و این امر ، همیشه ، ضامن عدم تاثیرپذیری نیروهای نظامی از جریانات سیاسی و ایجاد کننده درک و بصیرت سیاسی برای آنان است.د : مقام معظم رهبری که پس از امام راحل (ره) عهده دار مسئولیت رهبری انقلاب شکوهمند اسلامی بوده و در راس هرم تصمیم گیری و تنظیم سیاستهای کلان نظام اسلامی قرار دارند نیز در حال حاضر مطابق با خط و جهت امام راحل (ره) نیروهای مسلح را ضمن تشویق به تقویت بنیه فکری و آگاهی های سیاسی و اعتقادی، مامور به پرهیز از ورود به دسته بندی های جریانات سیاسی نموده اند. ایشان با ارائه تصویری دقیق از مفهوم کلمه سیاست و ارتباط آن با بایدها و نباید های نیروهای مسلح ، در یکی از سخنان خود روشن کردند که منظور از عدم دخالت نظامیان در سیاست ، بمعنای عدم درک سیاسی و عدم آمادگی برای مقابله با تحرکات سیاسی دشمن علیه انقلاب اسلامی نیست. ایشان در سخنانی ، به این نکته اشاره کردند که برای نمونه ، هنگام تعیین و تصویب اساسنامه کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، پیشنهادی از سوی فردی مبنی بر شکل گیری ساختار سپاه به شکل 30 درصد سیاسی و 70 درصد نظامی مطرح می شود که ایشان ، ضمن مخالفت با آن ، فرمول 100 درصد سیاسی و 100 درصد نظامی را مطرح می کنند و در ادامه می فرمایند که " ارتش هم همینطور."

بر این اساس ، این "100 درصد سیاسی بودن" به معنای تبدیل شدن سپاه به نهادی حزبی که به رقابت با رقبای انتخاباتی پرداخته و کاندیدایی متعلق به خود برای تقویت رویکردهای خود از درون خود را به میدان انتخابات بفرستد نبوده و نیست. بلکه منظور ، شناخت فضا و عرصه تحولات و بازیگران صحنه سیاسی کشور و انجام تدابیر لازم برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه عرصه ها از جمله عرصه سیاست است. امری که بصراحت در شرح وظائف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قانون اساسی نیز مندرج بوده و به وصوح ، عدم محدودیت اساسی سپاه پاسداران در توجه به موضوعات مخالف دستاوردهای انقلاب اسلامی  در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی ، علمی، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی ، انتظامی و نظامی را نشان می دهد و بنا بر تدبیر فرماندهی کل قوا ، این امر در خصوص تمامی نیروهای مسلح ، هرچند با تفاوتهایی متناسب با امکانات و شرایط و شکل ماموریتها ، صدق می کند .

هـ : در حالیکه بدلیل انطباق حداکثری عملکرد و سیاستهای دولت فعلی با معیارهای نظام و انقلاب اسلامی و سیاستها و منویات امام راحل (قدس سره) این دولت از حمایت کامل مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا برخوردار است ، رویکرد احزاب و گروههایی که کارنامه عمل آنان ، تهی از مولفه های موید پیروی آنان از راه امام راحل(قدس سره) و سیاستها و خط مشی های انقلاب اسلامی است ، در اعتراض به رویکرد نیروهای مسلح در حمایت از دولت ، امری غیرموجه است. زیرا نه تنها از یکسو ، مشخص گردیده است که منظور این  عناصر از "دخالت نظامیان در سیاست" ، حمایت نیروهای مسلح - به تبعیت از فرماندهی کل قوا - از دولت قانونی مستقر در کشور دارای حکم تنفید رهبر معظم انقلاب است ، بنظر می رسد این عناصر در حقیقت بر خلاف ظاهر اعتراض خود ، دقیقاً به دنبال وارد کردن نیروهای مسلح به عرصه جنجالهای سیاسی سطحی علیه دولت و قطع کردن بازوی حمایت نیروهای مسلح از قوه مجریه کشور و ایجاد فضایی شبه کودتایی در کشور هستند ! این امر در حالی صورت میگیرد که از یکسو ، هم جهتی با سیاستهای فرمانده کل قوا و حرکت مطابق مشی و منوی ایشان، ماموریت نیروهای مسلح بوده و همراهی با دولت قانونی مستقر در کشور نیز وظیفه نیروهای مسلح است و نیروهای مسلح بنا بر ماهیت و ویژگیهای پس از انقلاب خود موظف به تقویت مولفه های تقویت کننده دولت اسلامی در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب اسلامی هستند.

و : گروهکهایی همچون منافقین خلق ، حزب توده ، پیکار ، خلق عرب ، خلق کرد ، خلق بلوچ و و و نیز از آغاز پیدایش تا افول و در هم شکستن بدست نهادها نیروهای مسلح و مردم ، که اتفاقا بر اساس نقطه قوت نیروهای مسلح انقلاب اسلامی در شناخت صحیح جریانات سیاسی و پیدا نمودن راه کار مناسب و متناسب برای مقابله با تهدیدات آنان علیه انقلاب اسلامی صورت گرفت نیز ، از ابتدا خود را جریاناتی "سیاسی" و بیان کننده یک "فکر" و اندیشه معرفی میکردند و اگر نبود هوشمندی به موقع و متناسب با نیاز نیروهای مسلح همچون سپاه و بسیج وارتش و کمیته ها در شناخت صحیح این جریانات و مقابله موثر با آنان مطابق با خط و جریان فکری و سیاسی ولایت مطلقه فقیه ، امروزه دیگر چیزی از این نظام اسلامی باقی نمانده بود تا بدست امام راحل (ره) به دست خلف صالحش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سپرده شود و بصراحت مشخص است که برخی نه بدنبال جلوگیری از حذف خط اماو دخالت نیروهای نظامی در سیاست و انتخابات ، که در فکر خنثی سازی توان فکری و طراحی نیروهای مسلح برای خنثی سازی تهدیدات ایجاد شده علیه انقلاب اسلامی از سوی گروهکها و جریانات ضد انقلاب مدعی نقد و اصلاح طلبی در جامعه هستند و نه تنها مطلقا کوچکترین دغدغه ای برای حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردها و خط امام راحل در فکر و جهت و مشی سیاسی آنان وجود ندارد ، بلکه هرزمان فرصت یافتند ، تمام تلاش خویش را برای امام زدایی و محو انقلاب از ایران اسلامی صرف نموده و می کنند.

بر این اساس ، ضمن آنکه روشن است حمایت نیروهای مسلح از قوه مجریه و دولت نه تنها وظیفه و ماموریت آنان است و نیروهای مسلح نمی توانند نسبت به قوه مجریه بی تفاوت بوده و رفتار خود را متناسب با سیاستهای آن تنظیم نکنند ، و  این امر نیز ارتباطی با ادعای دخالت نظامیان در سیاست ندارد ،  مشخص گردید که نه تنها بنظر نمی رسد مشکل احزاب غیرهمسو با منافع نظام و انقلاب اسلامی ، حرکت نظامیان بر خلاف سیاستهای نظام اسلامی باشد، بلکه دقیقا آنان در صدد یارگیری از درون نیروهای مسلح و کشاندن فضای جامعه و نیروهای مسلح به سمت فضای کودتایی و مخالف و حرکت دادن آنها بسمت عدم همراهی با رویکردهای مقام معظم رهبری بعنوان فرمانده خود در وهله ی اول و دولت ، بعنوان همکار و رکن رکین اجرای سیاستهای نظام ، در وهله ثانی ، هستند!

حال جای این سئوال باقیست که اولاً این امر ، چه چیزهایی را افشا می کند و ثانیاً چه چیزهایی ، این امر را بیشتر واضح می کند ؟

الف : این امر ، بیانگر آن است که اصولاٌ ادعاهای تکراری ، پرحجم و متمرکز این احزاب سیاسی علیه دولت با موضوعاتی همچون سرزدن اقدامات غیر علمی ، غیر قانونی ، خلاف مصلحت و نیاز جامعه و نظام ، نه تنها صحت ندارد ، بلکه نگاه این افراد به دولت ، از نگاه به عنوان "فوه مجریه" به عنوان یک "رقیب سیاسی" - و نه مسئول اجرای سیاستهای نظام در اداره کشور - از اولین لحظات تقبل مسئولیت توسط دولت ، تنزل کرده و اینگونه می توان از رفتارهای کارشکنانه و تلاش دائمی آنان برای توقف تلاشهای مثبت دولت ، رمزگشایی نمود و این امر مسبب آن است که همراهی و همگامی نیروهای مسلح مطابق با سیاستهای علنی و اعلام شده و در حال پیگیری مقام معظم رهبری در تقویت و همراهی دولت خدمتگذار و پاک نهم ، از نظر آنان ، یک همراهی سیاسی دیده شود و با این حساب باید گفت ، همانطور که بر بسیاری از آگاهان پوشیده نیست ، این افراد ، بصراحت مقام معظم رهبری و معتقدان به نظام ولایت مطلقه فقیه را نیز رقیبب سیاسی خود پنداشته و طعنه آنان به نیروهای مسلح و دولت ، در حقیقت طعنه به مرکزیت نظام است که با رنگ و بوی دفاع از نظام و سیاستهای نظام، آراسته شده است تا طعم زهرناک طرح خائنانه تلاش برای به بن بست کشاندیدن حرکت پرشتاب نظام در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی ، در لوای آن مخفی گردد .

ب : حمایت تمام جهت و کامل عناصر اپوزیسیون داخلی و خارجی ، در کنار حمایت کامل رسانه های بیگانه و کشورهای متخاصم از این جهت گیری سیاسی که در حقیقت با خوراک دهی تبلیغاتی این عناصر در داخل کشور امکان بروز و ظهور پیدا کرد و همچنین توجه به تشکیل کادر اجرایی و سیاست گذار و مجری این رسانه ها و احزاب و گروههای ضد انقلابی از میان دوستان همیشگی این احزاب ناهمسو با اهداف انقلاب ، سند دیگری ، بیانگر ضد انقلابی و ضد نظام بودن ماهیت و هدف این جریان سازی و تبلیغات رسانه ای است.

برای مثال ، می توان به ماهیگیری رسانه ای بی آبرو همچون روزآنلاین - که رسما از محل بودجه های سری و آشکار بیگانه علیه ملت ایران ارتزاق می کند - از فعالیتهای تبلیغاتی و رسانه ای احزاب ناهمسوی داخلی از این موضوع اشاره نمود . این امر ، ناخواسته و در نهایت ، به سندی دیگر، برای اثبات تلاش این احزاب و افراد برای کشانیدن کشور به صحنه کودتای نظامی و تلاش برای یارگیری از درون عناصر نظامی کشور بدل شده است که شاید هنگام انجام هماهنگی های نوشته و نانوشته ، چنین احتمالی از نتایج اجرای آن ، به ذهن طراحان آن نمی رسید !

روزآنلاین به حدی ، روی سطحی بودن شعور سیاسی مخاطبان اختصای خود حساب باز کرده و محتوای آن به حدی ، متکی به سطحی بودن اطلاعات و آگاهیهای سیاسی و عدک درک ساختار سیاسی نظام اسلامی است که موضوع تشکیل کارگروههای امنیتی در ستادکل نیروهای مسلح برای مطالعه تهدیدات مختلف دشمن علیه نظام اسلامی ، به مسئولیت دبیر شورایعالی امنیت ملی را به این بحث بشکلی کاریکاتوری متصل نموده است.

این درحالیست که در همین مطلب که به قلم شروین امیدوار در ابن رسانه ضعیف ضد انقلابی درج شده است، از این امر به عنوان دور زدن شورایعالی امنیت ملی - که به مسئول قوه مجریه ( رئیس جمهور) ریاست آن را بر عهده دارد - یاد شده! و بدین شکل ، دقیقا در مسیر خلاف تیتر خود که سعی در القاء هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح در یارگیری سیاسی داشت ، گام بر می دارد!

تامل برانگیز تر آنکه نویسنده توجه نکرده است که خود در صدر این مطلب اعلام کرده ریاست کارگروه مذکور در ستاد کل نیروهای مسلح ، بر اساس اعلام معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح، با دکتر سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی (منصوب دکتر احمدی نژاد) است . روزآنلاین توضیح نداده است چگونه مدعیست در کارگروهی که به ادعای این سایت زرد ، برای هماهنگی مخفی بین دولت و نیروهای مسلح شکل گرفته و بنا بر نقل قول روزآنلاین از سردار سعید مجردی معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح ، مسئول آن ، دبیر شورایعالی امنیت ملی ( که ریاست آن را دولت نهم بر عهده دارد ) است ، چگونه حتی تیتر دوم که مدعی دور زدن این شورا توسط این کارگروه می باشد ، انتخاب شده ؟!

در پایان به مسئولان سایت روزآنلاین و عقبه خارجی آن پیشنهاد می کنم این سایت را تعطیل کنند. زیرا با رویکردهای این سایت ، فقط طیفی کاملا سطحی از مخاطبان ، با سیاستهای این سایت همراه شده و با سردرگمی هرچه پیچیده تر ، به سطح جامعه وارد شده موجب ایجاد مشکلات منطقی استدلالی برای جریان مورد علاقه خود می شوند ! جالب آن که این سایت شنبه مورخ 27 بهمن 1387 در مطلبی در مصاحبه با زیدآبادی مدعی شده بود با آمدن احمدی نژاد ، جریان باصطلاح "راست" ( اصطلاح ضد انقلاب برای جریان حزب اللهی ! ) شکست خواهد خورد و - لابد از فرط علاقه به پیشرفت و موفقیت نیروهای مذهبی و ارادت خاص به آنان ! - ، به آنان التماس می کند که برای حفظ خود ، احمدی نژاد را کاندیدای خود نکنند !!

همچنین بایستی به تمامی نیروهای ارزشی و انقلابی معتقد به چهارچوبه انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه گوشزد نمود که این تحرکات سیاسی ، ماهیتی بسیار خطرناک داشته و بوط توطئه ای بس عظیم و خائنانه از آن بمشام می رسد و بر همه یاران و علاقمندان به انقلاب اسلامی و خط امام راحل و ولایت فقیه واجب است تا با تلاشهای روشنگرانه خود ، این طرحهای ضد انقلابی را در نطفه خفه کنند.

/ 17 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلمان

با سلام پیش‌نهاد می‌شود در قواعد نگارشی، انشا و املای لغات بازنگری فرمایید. مثلا برای استفاده از ویرگول، نباید قبل از آن فاصله بزنید... هم‌چنین به علت سرعت در تایپ (احتمالا) به جای م، ک خورده و از این دست چیزها. جمله‌ی آخر رو هم دوباره بخونید؛ نطفه را در نطفه خفه نمی‌کنند موفق باشید مطلب خوبی بود یا علی

25کیلو

سلام .ضمن تائید مقاله شما که بسیار عالی روشنگری کردید[دست]نکته ای را هم حقیر اضافه می کند: داشتن فهم و درک مسائل سیاسی برای پرسنل نیرو های مسلح از ضروریاتی است که سازمان عقیدتی و سیاسی در شاکله سازمان نیروهای مسلح قرارداده شده به طوری که هم اکنون اداره سیاسی سپاه با داشتن بیش از 12000نفرتحلیل گر سیاسی سپاهی و بسیجی(تحت عنوان هادیان سیاسی) توانسته است قدرت شم سیاسی پرسنل را افزایش داده و باعث شناخت کامل احزاب و...در کشور شود.هم اکنون از این هادیان برای سایر نیروهای مسلح نیز برای ایراد سخنران دعوت به عمل می آید سایت بصیرت سپاه نیز در همین راستا کاملا فعال به درج مقاله و تحلیل سیاسی در تمام زمینه ها می نماید: www.basirat.ir عاقبتت به خیر[گل][خداحافظ]

بودن

سلام و بگو که سرلشکر!! بسیجی دانشجوی دامپزشکی بوده که درسش نا تمام ماند و به نا حق نظامی شد و...

ابوذر منتظرالقائم - وبلاگ پاسداران

بسم الله . از تذکرات آقا سلمان کمال تشکر بعمل می اد. از اظهار لطف کاریکاتوریست مجازی هم همینطور و به ایشون میگم من هیچ چیز مهمی نیستم . قطره ای از دریای فرزندان خمینی و عاشقان خامنه ای. اظهار نظر جناب بود و نبود هم جهت استحضار وخنده حضار منتشر شد ! نمی دانستیم ول کردن درس و به جهاد شتافتن نقطه ضعف است نه نقطه قوت !!! مفهوم ب ناحق نظامی شدن را هم یکی برای ما روشن کند ای که وگفتی یعنی چی اونوقت ؟

هفته نامه "همای گیلان"

اولین شماره هفته نامه "همای گیلان" در چهار صفحه در قطع روز نامه ای در رشت منتشر شد. عناوين برخی از مطالب اولین شماره نشريه همای گیلان بدین ترتیب می باشد . دولت خاتمی رکورد دار شکاف طبقاتی , ما و اتخاب دهمین رئیس جمهور , سخنرانی عسگر اولادی در گیلان , داستان تلخ اندلس اسلامی ,فاشیسم از آستین چه کسی بیرون زده است. آدرس وبلاگ : http://homayegilan.blogfa.com ایمیل : homayegilan@gmail.com

هفته نامه "همای گیلان"

اولین شماره هفته نامه "همای گیلان" در چهار صفحه در قطع روز نامه ای در رشت منتشر شد. عناوين برخی از مطالب اولین شماره نشريه همای گیلان بدین ترتیب می باشد . دولت خاتمی رکورد دار شکاف طبقاتی , ما و اتخاب دهمین رئیس جمهور , سخنرانی عسگر اولادی در گیلان , داستان تلخ اندلس اسلامی ,فاشیسم از آستین چه کسی بیرون زده است. آدرس وبلاگ : http://homayegilan.blogfa.com ایمیل : homayegilan@gmail.com

بودن

سلام پاسخت جهت خنده حضار رو دیدم.واقعاً خندیدم که مطلب به این سادگی رو نفهمیدی [قهقهه] .منظور این بود که این آقایی که شکمش در حال انفجاره، دانشکده افسری نرفته،نظامی شده!

ابوذر منتظرالقائم وبلاگ پاسداران

بسم الله . نظر دوم آقایی که بود و نبودش یکی است جهت استحضار و خنده حضار انتشار می یابد. 1- نمی دونه که نظامی شدن ربطی به دانشکده افشری نداره ! یعنی سرباز نظامی هست یا نه ؟ دانشکده افسری رفته ؟ 2- بسیجی هم همینطور . اول دانشکده رفته یا اول نظامی شده ؟ 3- نمی فهمه که تو گیرودار جنگ جز بچه های ارتش اونهم فقط افسران آنها کسی دوره افسری لازم نبوده ببینه و ندیده ؟ 4- نمی فهمه با خوابه که تمامی این فرماندهان زمان جنگ ف خودشان نه تنها پس از جنگ و برخی حتی در طول دوران دفاع مقدس دوره های عالی نظامی رو طی کرده اند بلکه الان تجربیات دوران دفاع مقدس را در دانشگاههای نظامی کشور تدریس هم می کنند ؟ :)

بودن

سلام « پریشان گوئی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا دیگر حمله نمی کند اما هرلحظه می خواهند حمله کنند! سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز گذشته در "همایش عملیات روانی" سخن گفت. سخنان او نه انسجام داشت و نه منطق، اما بهرحال سرلشگر است و حرف هائی که می زند نشان دهنده تفکری در میان بخشی از فرماندهان نظامی و بیت رهبری است. فیروزآبادی در ابتدای این سخنرانی شکست امریکا برای حمله به ایران را اعلام کرد، اما وسط سخنرانی یادش رفت در ابتدا چه گفته و به همین دلیل گفت دمکرات ها هم مثل جمهوریخواهان هر لحظه می خواهند به ایران حمله کنند!»

ابوذر منتظرالقائم - وبلاگ پاسداران

بسم الله . آدم به بی هویتی این بودن دیده بودید ؟ از دل آمریکا با امکانات یک شبکه عملیات روانی آمریکایی علیه چین ، داره علیه ایران فعالیت می کنه ! ای خدا ! آخه اینقدر آدم مزدور بسه که علیه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور خودش خالی اونم به این ضایعــــــــــــــگی ببنده ؟ این آدرس متن سخنرانی سرلشکر فیروزآبادی در سایت رسمی همایش عملیات روانی : http://www.psyop.ir/defaultnews.asp?id=95 جناب بود و نبود میخواهد یک کلمه دروغ هم بگوید اینقدر تحلیل های روی معده به خیک این دروغش می بندد که از دید همه شکلی کاریکاتوری کیدا می کند ! آقای بودن . شما فعلا همون نون آمریکا جانت را در موسسه Sound Of hope ببلع و بعد از کوفت کردن زهرماری آخرین مدل تولید اسرائیل ، آروغت را بزن. تو را چه به این کارها !؟ ::)