اخلاصت را یقین دارم

دکتر جان . بخدا اگر کسی در اخلاص شخصی ات ذره ای تردید کند. در صفایت. در عشقت برای کار کردن . در تصمیمت برای درآوردن پدر هرچه زالو صفت است. در پرکاری ات. در پرتلاشی ات . اصلا در مرد میدان بودنت.

دکتر جان . ول کن این حرفهای مزخزف عده ای را. بروند و بمیرند. ما که تو را می شناسیم .تو هم ما را بشناس. کور کن این چشمهای فتنه ای را که برخی علاقه دارند در کنار تو افتتاح کنند. بخشکان آن طمع کثیف انان را و بچرخان مچشان را از همان کنار کنار دستت . دکتر آنچنان خیره کننده بزن در چشم فتنه گران مخفی شده زیر نام دولت ، که تا عمر دارند طمع نفوذ و فریب به خود راه ندهند. حواست باشد ادبیات تو را لیبرالیزه و سکولاریزه نکنند . خصوصا در اقتصاد و فرهنگ . بپا دکتر جان .

خدا حفظت کند انشاالله .

/ 2 نظر / 11 بازدید
مصطفی هویلچ

آقاي دكتر به خدا كه ما اخلاصت را يقين داريم...اما بكوش بهانه دست مخالفين كه معاندين ندهي...به خدا قلبمان خون شد از بس گوشه كنايه شنيديم...انشاالله موفق و مويد باشي.[گل]

بودن

سلام به خدا؟!!!