اخلاصت را یقین دارم

دکتر جان . بخدا اگر کسی در اخلاص شخصی ات ذره ای تردید کند. در صفایت. در عشقت برای کار کردن . در تصمیمت برای درآوردن پدر هرچه زالو صفت است. در پرکاری ات. در پرتلاشی ات . اصلا در مرد میدان بودنت.

دکتر جان . ول کن این حرفهای مزخزف عده ای را. بروند و بمیرند. ما که تو را می شناسیم .تو هم ما را بشناس. کور کن این چشمهای فتنه ای را که برخی علاقه دارند در کنار تو افتتاح کنند. بخشکان آن طمع کثیف انان را و بچرخان مچشان را از همان کنار کنار دستت . دکتر آنچنان خیره کننده بزن در چشم فتنه گران مخفی شده زیر نام دولت ، که تا عمر دارند طمع نفوذ و فریب به خود راه ندهند. حواست باشد ادبیات تو را لیبرالیزه و سکولاریزه نکنند . خصوصا در اقتصاد و فرهنگ . بپا دکتر جان .

خدا حفظت کند انشاالله .

/ 2 نظر / 139 بازدید
مصطفی هویلچ

آقاي دكتر به خدا كه ما اخلاصت را يقين داريم...اما بكوش بهانه دست مخالفين كه معاندين ندهي...به خدا قلبمان خون شد از بس گوشه كنايه شنيديم...انشاالله موفق و مويد باشي.[گل]

بودن

سلام به خدا؟!!!