# براندازی_فرهنگی

دوربین ها را خاموش کنید و خبرنگار ها نباشند!

در وبلاگ وحید خواندم  : بخش دوازدهم کتاب «شاهد عینی»، گفتگو با حسین مظفر-صفحه ۲۹۳ اول شهریور و کار دولت آقای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

آیا « BBCفارسی» رسانه بهائیان است؟

رادیوی فارسی بی‌بی‌سی برای مقابله با تبلیغات رادیو فارسی‌زبان برلین آلمان و همچنین برای زمینه‌چینی و توجیه اشغال نظامی ایران ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 75 بازدید

بی.بی.سی آدرس هوشنگ چپ می دهد

دوما : در تیتر خبرش از زبون مرکز بررسی جرائم سازمان یافته ادعا کرده "سپاه پاسداران 'شبکه های براندازی اینترنتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید