# جاسوسی

کلاس درس عملیات روانی و فریب استراتژیک

کوتاه بگویم . واقعا، اگر کسی می خواهد چند تا چیز را بفهمد، مثلا اینکه چه گونه ممکن است مخصوصا بخش کامنتهای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 208 بازدید