# مقاومت_اسلامی

عمو سبزی فروش ! حتی نصف این جمعیت منسجم نداشتید !

    ادامه تصاویر در پایگاه اینترنتی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اینجا هم تصاویر راهپیمایی مشترک دانشجویی در ١٣ آبان در همان پایگاه
/ 8 نظر / 107 بازدید

خبر وحشتناک از دهان بی.بی.سی فارسی

من امروز اینجا بودم : کنار بقیه بچه ها ------------------------------------ راستی ! خبر وحشتناکی به نقل از بی.بی.سی فارسی به گوشم رسیده ! شنیدم سازمان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 239 بازدید