به گزارش رادیو تلویزیون آمریکاو انگلیس و آلمان و اسرائیل...

اووووف ! الان صداوسیما به دست جریان سبز سقوط کرد!

اوووووحححح ! به گزارش شاهد عینی الان تهران خالی از نیروهای حزب اللهی شده !

هیییییحححح ! الان حکومت سوقوط ! کرده !!!

جااااااااااااان ! الان حوکومت عوض شده دارن وزیرای جدید رای می گیرن :!!!!!! شاهد زنده میگه احمدی نژاد الان با خونوادحححح الان ونزوئلاسسسسس !

یک منبع اگاهم الان از بی.بی.سی فارسی از مشاهده شدن مشایی در خیمه قذافی خبر می دهد !

ایرانیان! مقیم خارجججججج نیز همسو و یکصدا ؟ دو صدا ؟ چند صدا؟ با هم وطنان داخل خودشان ، زیر لحاف دراز کشیدند ؟ نه ! کی گفته ؟ همه شان رفتند خرید عید ! :)

/ 1 نظر / 71 بازدید
هان؟

اتفاقا تخلیه چاه رو درست حدس زدی منتهی هر چی می سابیم این گندی که زدین پاک شدنی نیست.