در آستانه سيزدهم آبـان...

بسم الله.

امروز کمی با هم آلبوم عکس انقلاب را تورق کنيم .

دانشجویان فاتح لانه جاسوسی Iranian univ. students

اين ها همان تروريست هايی (!) هستند که دولت کارتر می گفت !

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در ورودی سفارت

مشاور مطبوعاتی کارتر وضعيت داخل اتاق دفتر کار کارتر را ، هنگامی که حضرت امام جمله معروف آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند را در جماران در جمع مردم اعلام کرد توصيف می کند:

...دود سيگار کارتر فضای اتاق را پر کرده بود. او سيگار را بين انگشت دستش و دستانش را روی سرش وسرش را پايين گرفته بود. سرش را بالا آورد و بما نگاه کرد وگفت : چيزی بنظرتان نمی رسد ؟ با حرکت سر گفتيم : نه . به صندلی تکان داد و پک عميق ديگری به سيگار زد و بفکر فرو رفت. من ، او را درهم و بسيار مغشوش يافتم و فکر کردم که او به تنهايی بيشتر نياز دارد. هنگامی که من و مسئول دفتر ويژه رياست جمهوری در حال خارج شدن از اتاقش بوديم بما گفت : مواظب باشيد درسخنزانيها و اظهار نظرهای رسمی هيچگاه اسمی از دانشجويان در سفارت نبريد و صرفا از واژه تروريست استفاده کنيد. ما آرام آرام از اتاق خارج شديم ...

Secret Documents In America embassi in Tehran

اين ها همان اسناد بی اهميت و جعلی ای هستند که دولت موقت مهندس بازرگان می گفت. نمی دانم چرا عناصر سرويسهای اطلاعاتی آمريکا در تهران چرا خودشان را مجبور به انهدام اين اسناد جعلی و بی اهميت (!) می ديدند ؟

Technical Spying in Tehran

اين ها ابزارهای شنود تلفنهای کل حکومت ايران و همچنين ابزارهای انتقال رمز و دريافت رمز  در لانه جاسوسی تهران هستند. حالا پيدا کنيد ربط شنود را به کار دیپلماتيک قانونی ! هرسال در سالگرد ۱۳ آبـان می توانيد اين وسايل را - که هنوز به همان کيفيت سابق بشکل موزه ای حفظ شده اند - ببينيد.

دو تن از عناصر لانه جاسوسی در کنار يکی از دانشجويان دختر پيرو خط امام و دو نفر از علمای مسيحی که برای مراسم سال نوی مسيحی بنا بر درخواست عناصر لانه جاسوسی و موافقت دانشجويان به لانه جاسوسی دعوت شده اند.

Tehran Newspapers

وضعيت مطبوعات ايران و تهران در آن روزها. بازرگان در نطقی ، دانشجويان مسلمان خط امام را حزب شيطان ناميد و حضرت امام از وی بشدت انتقاد نمود . با شروع کار نظم بخشی به اسناد مکشوفه و نجات اسناد منهدم شده توسط دانشجويان ، دولت موقت استعفا داده و کابينه بازرگان سقوط نمود. در ميان اين اسناد سندهای ارتباطات ، تردد ها و مکاتبات اعضای دولت موقت با سفارت آمريکا مکشوف گرديد که از جمله به شناسایی وشروع پرونده قضايی برای عباس اميرانتظام جاسوس آمريکا در تهران و  محکوميت وی منجر شد.

و اين هم ...

کارتر در حال تفکر ! karter is Thinking

باتشکر از سايت شريف نيوز .

/ 10 نظر / 7 بازدید
milad

قسمت اول : خط امامی ها فقط ۱۳ آبان محبوب ميشن و بقيه ی روزهای سال بايد زندان برند. البته من با این کار خط اماميا مخالفم و خودشون هم بعد از چند سال تلويحا پشيمان هستند. ببين پاسدار عزيز مدارکی که پيدا کردند مهم نبوده الا قسمتی که مربوط به سيا ميشده .خط امامی ها به اين خاطر به سفارت حمله نکردند بلکه به خاطر اين که از وضعيت شاه سراغی بگيرند و خواستار برگرداندن شاه به ايران براي محاکمه بودند که آمريکا امتناع می کرده به سفارت حمله بردند از ترس اينکه حادثه ی ۲۸ مرداد تکرار بشه.مصاحبه ی ايسنا با يزدی رو بخون ( سه شنبه‌) (خيلي مصاحبه ي خوبيه و حقايق واقعي رو گفته حتما ببينش‌)

milad

قسمت سوم: به قول يزدی کشوری که تازه انقلاب کرده اتفاقا بايد از هر فرصتی برای ثابت کردن حسن نيت خود و پايبندی به اصول و قوانين بينالمللی استفاده کنه . ما نه تنها حسن نيتمون رو ثابت نکرديم بلکه با اين کارمون چهره ی حکومت جديد رو حتی از چهره ی حکومت جديد و خود خوانده ی مصدق ؛ غير قانونی تر جلوه داديم. آن زمان بازرگان و انتظام از روابط بين الملل آگاه بودند . اين تنها گناهشون بود.

milad

قسمت دوم:به قول يزدی اين طبيعی است که هر کشوری اطلاعاتی از شرايط کشور و وضعيت کشور ميزبان به کشور متبوع مخابره کنه و مدارکی هم که بدست آمده از مجموعه ی سيا در سفارت بوده که مسئول آن ها وزارت خارجه ی آمريکا نيست بلکه شورای عالی امنيت ملی آمريکاست و به راحتی قضيه قابل پی گيری از طريق مجامع بين المللی بود.

milad

قسمت آخر:اين واقعيت رو همه شهادت می دن که بار نظامی و درگيری مصلحانه ی انقلاب ۵۷ ايران در وهله ی اول به عهده ی مجاهدين خلق و چند گروهک کوچک التقاطی و در دوم بر عهده ی چپ گراهای ارزشی بود. منصورون و موتلفه نقش بسيار کمی داشتند. در کل ارزشی ها فقط در اوائل اوائل انقلاب ( مثلا منصور‌) نقش داشتند که البته هيچ يک از اين ارزشی های امروزی مثل فارسی و عسگر اولادی و رضايی رابطه ای با آنها نداشته اند.

milad

قسمت چهارم: اين حزب الله نبود که حمله کرد بلکه افرادی مثل حبيب الله بی طرف ؛‌ عباس عبدی ؛ اصغر زاده ؛ ميردامادی؛ معصومه ابتکار و محمد رضا خاتمی و ... به رهبری موسوی خویینی ها ... بودند که به وضوح به جريان چپ گرای ايران تعلق دارند. روزنامه ی شرق ( چهارشنبه ) رو بخون. نيروهای حزب اللهی نه در انقلاب نه بعد از انقلاب تا قبل از انحلال تمام حزب های سياسی به جز حزب جمهوری اسلامی ؛ در صحنه ی سياسی حرکتی ايران وجود نداشته اند.

milad

*مسلحانه

پاسداران

بسم الله. اولا شما قرار بود در حوزه اقتصاد مباحثتان را با بنده شروع کنيد. ثانيا من صفحه پاسدارانرا ايجاد کرده ام نه پاسدار ! .ثانيا چون از بحث جدی خصوصا در همين موضوع استقبال می کنم موضوع را در حد يک پست جواب می دهم .

milad

پاسداران عزيز مکاتبات دولت موقت و آمريکا در مورد شاه بوده است گفتم که مصاحبه ی يزدی با ايسنا را بخوان.در آنجا يزدی به نقل از عباس عبدی و رفقا گفته چون اول نامه نوشته آقای ... ِ «عزيز» . چون عزيز به کار رفته پس با هم مناسبات ورفت و‌آمد هايی داشته ايد. من هم مثل يزدی ميگم حق عباس عبدی است که الآن همان بلايی را که سر عباس انتظام آورد ؛ سر او می آورند.( بذار بيشتر بياورند)

پاسداران

با مطالعه هميت پست جواب اين کامنت در آن بود . برای بحث اصلی الان وقت کم دارم . ساندويچی بخواهم جواب بدهم اينکه اگر اين اسناد در اين سطح نازل از اهمیت اطلاعاتی بودند بالا و پایین پریدن آمریا برای جلوگیری از دسترسی به آنها با استناد به قوانبین بین المللی - یکی از چیزهای که آمریکا هيچ وقت نمی فهمد ! - می خواست جلوگيری کندو از سوی ديگر همين دولت موقت اين اسناد را جعلی وبی اهميت ذکر می کرد. مسئله ساده است. اين از برهان نفيی خلف ، حالا برهان ايجابی : اسناد مکشوف ار لانه جاسوسی همه کاملا احصاء شدهو مثل صحيفه امام جمع اوری شده است . لطفا برای مطالعه اسناد بجای اينکه از کسی که اين اسناد را قبول نداری برويو ژرسی برو خود اسناد را بخوان . دانشجويان پيرو خط امام مجموعه اسناد را در دوره ای فکر می کنم ۵۷ جلدی منتشر کرده اند. اينکه وزير کشاورزی يک کشور با کشور متخاصم - هنوز مفهوم دشمن ذکر نشده بود- مکاتبه ! کند ضمن درخواست پناهندگی ميزان موجودي و حساب بانکی خود در آمريکا بهمراه تخصصهای خود را ذکر کرده و بگويد در آمريکا شهرون مفيدی خواهد بود چه ربطی به مکاتبه در مورد شاه دارد ؟ بچه گانه حرف نزنيم . اسناد موجود ، و قابل مطالع

milad

فرض را بر صحت ادعايتان می گذارم. آيا يک دولت و ملت ؛ تاوان يک وزير کشاورزی را بايد بدهد.درضمن چرا متوجه نيستيد؟علت حمله به سفارت اينها نبوده است. علت حمله پی گيری وضعيت شاه و ... که توضيح داده شد؛ بود.