صفحه هاشمی جمهور...

بسم الله .

صفحه ای جديد بنام هاشمی جمهور در بلاگ اسپات راه اندازی شده و اخبار و تحليل هايی را در خصوص حضور اقای هاشمی رفسنجانی در عرصه نامزدی و کانديداتوری انتخابات رياست جمهوری منتشر می کند. محتوای منتشر شده توسط اين وبلاگ از سطح و ارزش ويژه ای برخوردار است اما نمی دانم چرا اينقدر نسبت به ظاهر اين وبلاگ بی توجه هستند . بهرحال فکر می کنم تعقيب اخبار اين وبلاگ خالی از فايده نباشد. هرچند خود من هم در مورد محتوای اين وبلاگ نظرات مختلفی دارم . اما قضاوت را به خود شما واگذار می کنم . الحمد لله مثل وبلاگهای ضد انقلاب کامنت هايش را نبسته است.

صفحه هاشمی جمهور در بلاگ اسپات

جالب اينجا است که همه مان متوجه غيبت معنا دار جناب مستطاب ح.د هم هستيم . کسی که تقريبا هر دو روز يک خبر در مورد هاشمی رفسنجانی می زد ، امروز سکوت اختيار کرده و به بهانه شلوغ بودن سرش ، حاضر نيست زياد در اين فضا ديده شود. چون الان يکی از مطرح ترين مباحث انتخاباتی پيرامون آقای هاشمی و دوران مسئوليت او در دولتين سازندگی بوده و حضور او در اينترنت بشکل مقاله و خبر ، نمی تواند بدون موضع گيری خاصی در خصوص اين وضعيت صورت بگيرد و هرنوع موضعگيری او می تواند اثرات خاص خود را بدنبال داشته باشد . ح.د سکوت اختيار کرده . سکوتی که تاکنون در طی چند سالی که از تاسيس صفحه سردبيرخودم می گذرد وجود نداشته است. اين هم يکی از ترفندهای روانی و تبليغاتی مرتکبين دروغ اول آوريل است.

/ 0 نظر / 9 بازدید