چند خبر محل تامل !

بازداشت يك عامل بيگانه در پرونده ای امنيتـی .

سايت اينترنتي بي بي سي و چند سايت ديگر از بازداشت رامين جهانبگلو در ايران خبر دادند و سايت بي بي سي اعلام كرد تاكنون هيچ مقام رسمي در جمهوري اسلامي ايران اين خبر را تاييد نكرده است. اين در حالي است كه امروز دستگاه قضايي خبر دستگيري وي را اعلام كرد. رامين جهانبگلو بعد از پيروزي انقلاب به غرب گريخته و چند سال قبل به ايران بازگشته بود، با گروه هاي جبهه موسوم به اصلاحات همكاري مي كرد و در ميزگردها و همايش هاي مدعيان اصلاحات حضور چشمگيري داشت.

 

جهانبگلو، همكاري فراوان و آشكاري با محافل سلطنت طلب فراري و ساير گروه هاي ضدانقلاب داشت و اين وابستگي به اندازه اي آشكار بود كه مجله آدينه به سردبيري فرج سركوهي-كه هم اكنون فراري است- در شماره نوروز 74 خود از وي به عنوان يك عامل وابسته به بيگانگان ياد كرده كه مدتي از سوي محافل اروپايي در قالب نويسنده و متفكر به مردم كشورمان معرفي و پس از انجام مأموريت به دنبال كار ديگري فرستاده مي شوند.

 

جهانبگلو از امضاكنندگان بيانيه ها و اطلاعيه هايي بود كه گروه هاي ضدانقلاب خارج نشين عليه اسلام و انقلاب صادر مي كردند. وي از جمله امضاءكنندگان بيانيه اي است كه شماري از صهيونيست ها-از جمله داريوش همايون و...- در تقدير از محكوميت ايران توسط پارلمان اروپا منتشر كرده بودند. در بخشي از بيانيه مزبور آمده بود؛ «جاي خوشحالي است كه اكثريت مهمي از نمايندگان پارلمان اروپا قطعنامه اي را امضاء كرده اند كه در آن رژيم قرون وسطايي و تروريست تهران محكوم شده است»!

پی نوشت من : اهميت جهانبگلو ، برای جريان رسانه ای و سياسی امنيتی فارسی زبان آمريکا در ايران برای کسی مخفی نيست.حتی وابسته امنيتی سفارت انگليس و دفتر نخست وزيری رژيم صهيونيستی و کنگره آمريکا در جريان وبلاگ نويسی ايران - حسين درخشان - هم از اين بازداشت اظهار نگرانی کرده است!. وی با نوشتن اين جمله که ::وزارت اطلاعات خاتمی را لولو برد :: ، بر وابستگی خودش به وزارت اطلاعات ، در دوران خاتمی و باقيماندگان آن دوران در اين دستگاه امنيتی در دوران حاضر ، صحه گذاشت ! قابل توجه دوستان ايشان ! معمولا حرفهای امثال من و کيهان ،‌کمی با تاخير ، فقط کمی ، ، بدست خودتان ثابت می شود. به صفحه يادداشتهای الپر ،‌ذيل مطلبی که ابتدائا در مورد علی افشاری نوشته بود ، برويد. اينقدر از هم افشا کردند که بقول خودشان ، کيهان در طول ای چند سال افشا نکرده بود. ربطی به مطلب اصلی الژر ندارد. طرفين ،‌در کامنت ها همديگر را ضايع کردند و تمام آنچه که کيهان از ابتدا تا کنون در مورد اينها ، از فساد اخلاقی ، وابستگی های مالی ،‌رانتخواری ، بی توجهی به خواست ملت و ... نوشته بود ،‌به يک باره اثبات کردند. مشارکتی ها تحريمی ها را تا انتها افشا کردند و آنها هم مشارکت را. چيزی بر جا نگذاشتند و بقول قديمی ها خالی برای خالو باقی نماند. ضمنا ! قبلا گفته بودم گوگل بی طرف نيست ! هرچه دلتان می خواهد با String های مختلف در مورد جهانبگلو جستجو کنيد. چيزی از خبرگزاريهای رسمی داخل ايران مثل فارس نيوز و مهرنيوز و شريف نيوز و ... نخواهيد يافت که در خبری کوتاه و شفاف ، رک و روشن ، با کمال صراحت، هم بازداشت او و اقامتش در اوين را اعلام می کنندو هم بصراحت پرونده او را کاملا امنيتی می دانند .اما تا دلتان بخواهد گويا نيوز ، حسين درخشان نیوز  ، راديو فردا و بی.بی.سی ! . گوگل بی طرف نيست. روش است. به زمان بندی خبرها هم دقت کردم . موضوع روشن است. اين هم لينک خبر فارس ، که منبع تمام خبرهای فارسی اينترنت در اين موضوع است و گوگل انگار که اصلا آن را نديده . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502130481

 

***

 

امید میلانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

omid.khushe.ir

مصلحتِ دموکراسی

مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام نهادی انتصابی است، ولی مجلس و دولت انتخابی هستند؛ بههمین دلیل گفته می‌شود دادن اختیارِ نظارت بر این دو قوه به مجمع اقدامیضدِدموکراتیک است. دوستان فراموش می‌کنند خبر را کامل بخوانند، چنین اختیاری بهمجمع «داده» نشده، بلکه «واگذار» شده است. حقی که پیشتر در اختیارِ «فرد»ِ رهبربود، اکنون در اختیارِ «مجمعِ»ِ تشخیصِ مصلحت قرار گرفته است. قدرت، هرچه در میانِافرادِ بیشتری پراکنده شود، دموکراتیک‌تر خواهد بود، بنابراین این «واگذاریِاختیار» نیز مطمئناً اقدامی دموکراتیک است.

حتی اگر بحثِ «انتقالِ اختیار» نیز مطرح نبود، باز ضدِدموکراتیک‌نامیدن ایناتفاق، خصوصاً درباره‌یِ دولت، چندان آسان نمی‌نمود، و جای بحث داشت. به عنوانِمثال قوه‌یِ قضائیه در هیچ جایِ دنیا انتخابی نیست، ولی همه‌جا بر دولت نظارت دارد،و اگر تصمیم بگیرد که جایی در دولت کسی اشتباهی کرده، همه موظف خواهند بود بهتصمیم‌اش گردن نهند؛ آیا چنین اختیاری ضدِدموکراتیک است؟

مسئله‌یِ اصلیِ نظارت، ناظر نیست، بلکه معیار است. اینجا معیار سیاست‌هایِ کلانِنظام، و برنامه‌یِ بیست‌ساله است. می‌توان درباره‌یِ اصلِ وجودِ سیاست‌هایی کلان‌تراز مجلس و دولت، و تدوینِ برنامه‌هایِ توسعه‌ای توسطِ نهادهایِ انتخابی بحث کرد،ولی مطمئناً تاوقتی اصلِ وجودِ چنین برنامه‌هایی واقعاً کنار گذاشته نشده، چه درتدوین و چه در اجرا بهتر است مجمع اختیاردارِشان باشد تا یک فردِ تنها 

 

پی نوشت من : حقيقتا شماها هنوز تکليف خودتان را با خودتان نميدانيد که دقيقا بالاخره نظرتان چيست... چرا نمی رويد اول با هم يک هم انديشی و همفکری کنيد بعد بياييد با نظام بحث کنيد؟

 

***

به محض تعلیق بخشی از فعالیتهای هسته ای وارد مذاکره با ایران خواهیم شد

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با اعلام اینکه از نظر وی "اروپا و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران توافق دارند" گفت: به محض تعلیق بخشی از فعالیتهای هسته ای وارد مذاکره با ایران خواهیم شد. "روپرشت پولنتس" رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلماندر آغاز کنفرانس مطبوعاتی خود در محل سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران در پاسخ بهسوال خبرنگار بین الملل "مهر" مبنی بر اینکه تفاوت راهکار آمریکا و اروپا در بحثهسته ای ایران چیست، گفت: درباره فعالیتهای هسته ای ایران میان آمریکا و اروپاتوافق وجود دارد . وی اشاره ای به جزئیات این توافق نکرد.

 

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در پاسخ به سوال دیگر "مهر" دربارهاینکه تحلیلگران معتقدند که نقش آفرینی سازمان ملل درباره موضوع هسته ای ایران بهنوعی شکست سه کشور اروپایی درگفتگوها با ایران بوده است، شما چه نظری دارید؟اظهارداشت : من معتقدم که ایران در برخی موارد به یکجانبه گرایی دست زده است. "پولنتس" بدون اشاره به اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا و اروپا در تعامل باموضوع هسته ای ایران و تنش آفرینی های مستمر درباره این مسئله افزود: پس از آنکهایران در اقدامی یکجانبه گرایانه، فعالیتهای اصفهان و نطنز را از سر گرفت راه دیگریجز ارجاع گزارش هسته ای این کشور به شورای امنیت سازمان ملل باقی نماند .

 

وی همچنین ادامه داد : در آن زمان کشورهای اروپایی اعلام کردند که ما صبر کرده وبا ایران مذاکره می کنیم، شاید در چارچوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمیراه حلی در این زمینه پیدا کنیم.  رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در ادامه اظهار داشت : پیشرفتهایی هم دراین باره به وجود آمد. ابتدا در تهران و سپس در پاریس توافقهایی به دست آمد. ایرانپذیرفت که در مدت مذاکره غنی سازی را به حالت تعلیق در آورد، اما زمانی کهفعالیتهای نطنز از سر گرفته شد، اروپا نمی توانست به گونه ای عمل کند که ایران چیزیرا نقض نکرده است .

"پولنتس" در پایان اظهار داشت : ما می توانیم به محض تعلیق برخی از فعالیتهایهسته ای ایران مذاکره با این کشور را از سر گیریم 

 

پی نوشت من :  تقليل مکرر سطح انتظار غربی ها از ايران ، اين بار در حد تعليق بخشی از فعاليتها ، سه چيز را به خوبی و روشنی مشخص می کند . اول اينکه هيچ چيز توافق شده نهایی ، بين اين کشورها وجود ندارد. دوم اينکه هيچ مبنای قانونی و يا سياسی روشنی برای هرمرحله از درخواستهای غرب از ايران وجود ندارد. سوم اينکه عدم وجود پشتوانه سياسی ، امنيتی و اقتصادی برای غرب برای تحميل خواست خود به ايران ، باعث کاهش روز افزون سطح انتظارات آنها از ايران است . البته چيزهای ديگری هم روشن می شود. از جمله اينکه مقاومت در مقابل خواست آنها ، کار را تا اين مرحله پيش برده  و دوم اينکه ، به محض اينکه بخشی از درخواستهای اينها پاسخ داده شود ، بسرعت درخواستهای خود را گسترده خواهند کرد. دقيقا مطابق روشی که سه سال بود اعمال می کردند وامروز چرخه ، بخاطر عوض شدن نحوه تعامل ما با آنها ، برخلاف ميل و جهت آنها می چرخد . همچنين ، روشن است که همانطور که اينهادر عقب نشينی ، مرزی ندارند ، اگر بهشان رو داده شود ، در پيشروی هم ، مرزی نمی شناسند. لا اقل بايد از خودشان بياموزيم که با اينها چگونه تعامل کنيم

 

مجله آمریکایی تایم :

استراتژی ظریف حریف ایرانی !

 

هفته نامه آمریکایی تایم در تحلیلی نوشت برخلاف آنچه آمریکا تصور می کند در پشت اظهارات ایران یک استراتژی دیپلماتیک ظریف وجود دارد .در حالی که اعضای دائم شورایامنیت و آلمان پاریس گردهم جمع شدند تا درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو کنند وایران نیز بارها به انجام مانور نظامی در ماههای گذشته پرداخت و اعلام کردنداسرائیل اولین هدف ایران است، اما در پشت چنین سخنان شعله وری، ایران یک استراتژیظریف دیپلماتیک در آستین دارد.

 

این مجله آمریکایی نوشت: برخلاف همه آن چیزی که آمریکا تصور می کند، ایران درمیان تمام فشارهایی که آمریکا با کمک کشورهای دیگر به تهران وارد می سازد، اماوضعیت ثابتی را برای خود حفظ کرده است. ایران از سوی دیگر مدام تلاش می کند روابطدیپلماتیک خود را توسعه دهد. ایران اعلام کرد حق آژانس بین المللی انرژی اتمی برایبازرسی از سایت های هسته ای را به رسمیت می شناسد و همه اینها نکات مثبتی برایتهران به حساب می آید.

 

به نوشته تایم در واقع ایران به خوبی درحال انجام نوعی بازی با آمریکا است و درحالی که تلاش های دیپلماتیک خود را انجام می دهد سبب شده است آمریکا و متحداناروپایی این کشور دچار اختلاف های متعددی باشند. این هفته نامه با تقل اتفاقاتی که روز گذشته در پاریس رخ داد، نوشت: آ

/ 7 نظر / 94 بازدید
سعيد

سلام بر دوستار پاسداران راه عدالت وبلاگ لينکستان فرقان به روز شد http://link623.persianblog.ir همینطور سایر وبلاگ های پرسمان قرآنی/

نسل خمينی

شکست امریکا در پرونده هسته ای ایران مربوط به امروز نیست بلکه از روزی که حسن روحانی نما از این پرونده کنار گذاشته شد ایران بازی را برده است.

بزمانه

به نظر سنجی خبرگزاری روسی (( ريا نووستی)) توجه کنيد. . http://pe.rian.ru/vote/ رای هم بدهيد: http://pe.rian.ru/

پاسداران

بسم الله . انشاء الله اگر آن برادری که سئوالی پرسيده بود ، وجود خارجی خود رابمن ثابت کرد ، جوابش را خواهم فرستاد. اگر می خواهد بصورت ايميل ُ يا بصورا آفلاين يا مسنجر با هم گفتگو خواهيم کرد. ايشان وجود خارجی ندارند. دارند ؟ ثابت کنند.

رجب

نی نوا

خسته نباشید با شهید منتظرالقائم نسبتی دارید؟ یا علی

پاسداران

بسم الله . رجب که ، اگر نبود يک وجب ، که دندوناش نمی شد سه متر و يک وجب ! :))