آرزوهای سبز در براندازی ج.ا.ا

برخی آرزوهای سبز ، در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران . حقیقت این است که با مخرج مشترک گیری از جریان سبز ، آرزوهای مشترک فقط اینگونه چیزهاست. والا ، چیزهایی مثل آزادی معلم ؟! را هم مطرح کرده اند که جدا از بازی بازی آنها با کلمات ، حتی شعار یکی دو تا از این جریانهاست.

بماند ، جریانات سازمان منافقین و سلطنت طلبان سبز هم ، در این صغحات اجتماعی دم از حقوق انسان و عدالت و رفاه و رفع مشکلات مدادی زده اند. اما خدا را شکر که این مخرج مشترک ها را اعلام کرده اند .

مخرج مشترک این جریانها ، حذف اسلام از صحنه اجتماع -واگر ولشان کنی ، فردیات ،- است و هرکس که بخواهد در مقابل این حذف مقاومت کند. وقتی می گوییم اینها یک ارتجاع جدیدند و نه یک تجدد ، همین است. می خواهند کشور را به سی سال قبل برگردانند و البته که به آن افتخار هم می کنند. کروبی و موسوی را اول باید بقول همین رفقایشان به تراشیدن ریش در حد نمره ٣ و ٢ محکوم کنند و لباس روحانیت را از او و اجازه انتساب به خانواده اسلام و تشیع را از آن دیگری بگیرند.

اینها همانند که در ستادهای انتخاباتی مرکزی خود واحد بسیج زده بودند  . همانها که در روز عاشورا شعار می دادند این ماه ماه خون است بسیج سرنگون است. همانها که نگاهشان به بسیج همین نگاه این صفحات کاریکاتوری است.

اینها بودند که دم از دین می زدند و امام حسین علیه السلام ؟ مگر محوریت عمل این امام معصوم ، جلوگیری از جابجاشدن معروف و منکر نبود ؟ مگر او محور قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر معرفی نکرد‌؟

اینها همانها نیستند که استعداد قتل اباعبدالله الحسین علیه السلام از چشمهای کثیفشان زبانه می کشد ؟ اینها که قرآن ثقل اکبر را اینگونه دشمن می دارند ، برای پیامبر و امامی که در مقابلش ثقل اصغرند چگونه اند ؟

 

/ 0 نظر / 124 بازدید