حزب الله آماده باش!

حزب الله آماده باش . 


تمام تیم های رسانه ای حزب الله آماده باشید


همان تیم هایی که با همان وحدت دشمن شکن


سیلی سوزان خدا را در گوش این سگ


وحشی نشاندند


آماده باشید.


اسرائیل نجس ، خود را برای جنایات جدید


آماده کرده و بازهم دست به سلاح برده


توکل بر خدا کنید.


جمجمه ها را به خدا می سپاریم .


اماده باشید.


همه.


/ 0 نظر / 6 بازدید