/ 3 نظر / 7 بازدید
مریم

سلام اخوی، جنگ که همین دم دسته اما کوکار؟؟!!!

مریم

نه موسیو نیستم اما معلومه که آمریکا اگه بیاد اینجا دلش برای من و شما نسوخته که برای ما کار ایجاد کنه میاد که بخوره و ببره ...من و شماییم که باید دلمون برای هم بسوزه هموطن تصادفی!!!!![لبخند][لبخند]اونوقت کوکی چی چیست؟؟؟!!!![متفکر]

hamed

کلیپی از زندگی گیتاریست شیعه مقیم آمریکا جاناتان یوسف علی رو گیتارش نوشته یا حسین http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7203