نقدی بر اظهارات دادستان کل کشور

جناب آقای محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور طی سخنانی در رابطه با موضوع شهادت شهید علی خلیلی که در رسانه های منعکس شده است، اظهار داشته اند :

امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم است و همه در قبال آن مسئول هستند و قوه قضائیه نیز از همه ناهیان منکر و آمران به معروف حمایت می کنند. در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده ای در این باره تشکیل شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مصدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: یک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.

وی افزود: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت ها در حال اجرا بود تا این که سوم فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت. دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

با وجود اطلاعات کمی که در سخنان آقای ازه ای به مخاطب ارائه شده است، ذکر چند نکته در رابطه با سخنان آقای اژه ای لازم بنظر می رسد :

1- وقتی مجموع مجازات ناشی از شکایت شاکی خصوصی و شاکی عمومی به سه سال زندان و چند ضربه شلاق منتهی می گردد ، مشخص است که پس از مدتها پس از صدور چنین حکمی شاکی با احساس ترس از عدم وجود عزم جدی در برخورد با مجرمین صلاح می داند تا خود را از مسیر تعقیب این مجرمان بیرون بکشد. 

2- باید پرسید، میزان کل مجازاتی که مقام محترم قضایی در اثر شکایت شاکی خصوصی برای مجرمان در نظر گرفته بوده است به چه میزانی بوده است که با پس گرفتن شکایت شاکی خصوصی، مجازات فعلی مجرمان به این حد تنازل پیدا کرده است!

3- وقتی کسی ضمن ارتکاب جرم آدم ربایی ، مرتکب تعرض به نوامیس شده و پس از ارتکاب نزاع عمومی و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، از صحنه ی جرم نیز متواری و پس از تحقیقات بعمل آمده دستگیر می شود، باید مجازات جنبه ی عمومی آن چیزی جز اجرای احکامی بسیار سنگین باشد ؟ اکثر جرائم مذکور دارای بار مجرمانه عمومی سنگین هستند که اجرای دقیق هرکدام می تواند مجازاتی بسیار سنگین برای مجرمان به دنبال داشته باشد!

4- مطابق سخنان حجت الاسلام اژه ای که توسط رسانه های نقل قول شده است، فرض می کنیم مجازات زندان و شلاق و دیه درنظر گرفته شده برای مجرمین ، پس از رفع شکایت شاکی خصوصی، و انحصارا در نتیجه اعلام جرم مدعی العموم تعیین شده بود. البته توجه داریم که بر اساس فرمایشات خود جناب اژه ای ، چنین نیست و مجازات مذکور که نتیجه ی حساسیت قوه قضائیه و حمایت آن از آمرین به معروف است ، با ترکیب شکایت شاکی خصوصی و عمومی منجر به این نتیجه در اسفند سال 90 شده و سه ماه بعد، شاکی خصوصی خود را از چنین پرونده ای بیرون کشیده است ! این پرسش مطرح است که عنوان شکایت مدعی العموم علیه این مجرم چه چیزی می تواند باشد که بنا به اظهارات جناب اژه ای در کنار شکایت شاکی خصوصی فقط منجر به چند فقره حبس و شلاق و دیه گردد ؟ چگونه و چرا مجازات فرد سارق زورگیر که با استفاده از سلاح سرد اقدام به زورگیری نمود اعدام و مجازات افراد مرتکب این جرائم خشن که منجر به جرح شدید و ارتکاب مجموعه ی مهم از جرائم خشن - آنهم علیه آمر به معروف و ناهی از منکر - ، مطابق اظهارات خود شهید خلیلی و اظهارات جناب اژه ای،نهایتا با وجود شکایت مدعی العموم،  سه سال زندان است؟ فکر نمی کنم این وضعیت نمای خوبی از میزان حساسیت دستگاه قضایی در این موضوع باشد. شاید نیاز به توضیحات تکمیلی جناب اژه ای باشد. اما اظهاراتی که مطبوعات و رسانه ها از گفتگوی ایشان منتشر کرده اند چنین وضعیتی را ترسیم می کند.

5- جناب اژه ای فرموده اند پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی، "اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد" . باید عرض شود احتمالا این ساده ترین روشی است که قوه قضائیه در برخورد با این پرونده در پیش گرفته است. روشی که بنظر به عملکرد دقیق و صحیح و اصلاح کننده وضع موجود شبیه تر بنظر می رسد، ورود شخص ریاست محترم دستگاه قضا و پیدا نمودن راهی حقوقی برای اعاده دادرسی است که بنظر با ضعف و اشکال فراوان، منجر به چنین محکومیتی سبک برای مجرم شده است. آیا در پرونده زورگیری که شخص رئیس قوه قضائیه به میدان آمد نیز مجنی علیه به فوت رسید و پس از فوت او پرونده مجدد به جریان افتاد ؟ یا آیا شکایت شخص شاکی و مجنی علیه موجب اجرای حکم اعدام علیه مجرم بود ؟ یا آنکه مجرم اصولا بر اساس جرم سنگین عمومی که مرتکب شده بود به مجازات رسید و سایر مجازات مترتب بر اقدامات وی در نتیجه شکایت شاکی خصوصی تاثیر اضافی داشت و نه تاثیر اصلی؟! شاید بد نباشد که قوه قضائیه برای حرکت در مسیر حساسیت جدی و موثر، ابتدا نسبت به کشف علل صدور چنین حکم سبکی تحقیق بعمل آورده و در هر صورت علل موجود را بر طرف نماید. این علل می تواند : الف: ضعف در قوانین و مجازاتها ب: ضعف در آئین نامه ها و روشهای جاری و آرای وحدت رویه احتمالی و د: ضعف در عملکرد مقام قضایی و هـ: ضعف در تحقیقات  مرجع انتظامی و یا هر علت دیگر باشد. عمل اصلی و صحیح حرکت برای اصلاح این ضعفها و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده باشد.

6- به نظر جناب اژه ای، تعقیب وشناسایی مجرمینی که با خودروی شخصی خود مرتکب چند جرم به این سنگینی شده و پلاک خودروی آنها در اختیار بود، جزو بدیهیات و فروض اولیه کار قضایی و تعقیب مجرم است یا یک اقدام خارق العاده ی نشانگر حساسیت ویژه؟ یعنی باید فرض کنیم قوه قضائیه در پرونده های دیگری که شاید حساسیت مد نظر جناب اژه ای در این پرونده را برای قوه قضائیه ایجاد نمی کند، اقدامی غیر از همین اقدام صورت می گیرد؟ در اظهارات جناب اژه ای علامتی از حساسیت و اقدام ویژه قوه قضائیه در این پرونده به چشم نمی خورد و با کمال تاسف این ظهارات بیشتر به نظر بنده احتمالاً بیانگر عدم حساسیت خاص و توجه ویزه مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

در صورت صحت فروض و احتمالات و خصوصا صحت نقل قولها از جناب آقای اژه ای، بنظر می رسد بهتر است قوه قضائیه روالهای درونی خود را بهبود بخشیده واز رسیدگی پرونده های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در چنین سطوح نازلی جلوگیری لازم را بعمل آورد. زیرا اصلاح هرکدام از ضعفهای احتمالی موجود نیز در صلاحیت ذاتی و توان این قوه بوده و به دست خود این قوه باید برطرف شوند.

برای  روشن شدن فضای ایجاد شده علیه این شهید و برای تکمیل نکات مذکور، جملاتی از نامه شهید به رهبر معظم انقلاب، را به نقل از رسانه هامنتشر می کنم :

...

اینجا بعضی ها میگویند کار بدی کرده ام. بعضی ها برای اینکه زورشان می آمد برای خرج بیمارستان کمک کنند میگفتند به تو چه ربطی داشت؟!!مملکت قانون و نیروی انتظامی دارد!ولی آن شب اگر من جلو نمی رفتم، ناموس شیعه به تاراج میرفت ونیروی انتظامی خیلی دیر میرسید. شاید هم اصلا نمی رسید…یک آقای ریشوی تسبیح بدست وقتی فهمید من چکار کرده ام گفت : پسرم تو چرا دخالت کردی؟ قطعا رهبر مملکت هم راضی نبود خودت را به خطر بیندازی!

من از دوستانم خواهش کردم که از او برای خرج بیمارستان کمک نگیرند، ولی این سوال در ذهنم بوجود آمد که آقاجان واقعا شما راضی نیستید؟؟ آخر خودتان فرمودید امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز شب واجب است.آقاجان!بخدا دردهایی که میکشم به اندازه ی این درد که نکند کاری بر خلاف رضایت شما انجام داده باشم مرا اذیت نمیکند. مگر خودتان بارها علت قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و از منکر تشریح نفرمودید؟مگر خودتان بارها نفرمودید که بهترین راه اصلاح جامعه تذکر لسانی است؟یعنی تمام کسانی که مرا توبیخ کردند و ادعای انقلابی گری دارند حرف شمارا نمی فهمند؟؟یعنی شما اینقدر بین ما غریب هستید؟؟

...

/ 1 نظر / 19 بازدید

ترسیدی منتشر کنی؟ دلاور؟ بسیجی؟ عاشق سپاه. از یک کا منت میترسی...