برغم مدعیان

برغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهـره ی تو حجت موجه مااست

/ 1 نظر / 11 بازدید
محبوبه

در سینه صفای ازلی داری تو از نور خدا دلی جلی داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی(ع)داری تو