اوضاع روحی درخشان خوب نيست.

درخشان حالش خوب نيست

 جدا مطالب ديروز - دهم نوامبر حسين درذخشان خواندنی است. بشدت متاثر از بحثهای امثال بنده در مورد ارتباط دروغ با ماکياوليزم پست خود در خصوص بوش را نوشته و او را ماکياول می داند .

می گويم مثل اينکه درخشان فقط کيهان نمی خواند ! خطبه نمازجمعه تهران را هم تا آخر و علی الخصوص اگر آقای هاشمی بخواند خوب گوش می دهد . آقای هاشمی هم گفته بود بوش در گرداب عراق گرفتار می شود حالا درخشان دارد بوش را به همان چيزی نويد می دهد که آقای هاشمی می گفت.

بيچاره . باور کردم کاملا ساده است. دعوای هنرمندانه داخلی حکومت آمريکا برای استمرار ميليتاريزم در دنياو کمک بن لادن به اين بازی را نتوانست درست بخواند . يکی نيست بگويد اگر فقط بوش ماکياوليستی رفتار می کند چرا فقط بعد از انتخابات و دم انتخابات يادت افتاده ؟ يا اينکه تو اين لشر نزديک به صد نفره روسای جمهور آمريکا فقط بوش اخه شده و ماکلياولی ؟

درخشان را با غم و غصه اش تنها بگذاريم و او و مابقی ملت آمريکا را با دردسر خودشان رها کنيم. به اندازه کافی غم و غصه روی دلشان هستو بهتر است که زخمشان را نمک نزنيم .

خداييش تا بحال مطلب به اين تلخی در مورد وضعيت داخلی آمريکا از يک موافق آمريکا نخوانده بودم.

/ 15 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاسداران

خداييش از خنده مردم ! خب من هی مبينم می آيی پايين من هم ميام بعد می ری بالا من هم اومدم دوباره خودت اومدی پايين بمن می گی نيا ! خداييش قهقهه زدم !

faloje

برنامه مسنجر ندارم!!!!

faloje

امشبرم تحمل کن کامنت هارو

faloje

بابا پايين يا بالا ديوونه شدم!!!

faloje

لطف کن هر مشکلی که به زهنت می رسه همين جا بهم بگو

faloje

بابا بالا اون غيرتت بالا پايين نکن اينقدر بيا همون پايين وايسا!

faloje

من بی رو در باسی يه مشکل دارم در مورد ايميل و ياهو از بيخ عربم فکر کنم امشبرو به مشکل برخوردم . فردا چه ساعتی و کجا؟؟؟؟

faloje

اون ايميل رو الکی نوشتم و قبول کرد!! خسته ای ميدونم ! فردا چه ساعتی ؟؟؟ کجا؟؟؟

faloje

وجدانا من ديگه پايينم

faloje

بيا مشخصات و ساعت رو دقيقا پايين بگو