اين دو مگر با هم می شود ؟

بسم الله .

چه کسی پيدا می شود که بگويد دو تا موضوع
اول : حمايت از طرح انقلاب مخملی ونارنجی بر عليه وطن و دوم : مخالفت با تغيير نام خليج فارس با هم درذهن خودش جمع شدنی هستند در حاليکه وی معنی هر دو موضوع را درک کرده ؟!

وقتی محتوای سايتی را که اين روزها برای راه اندازی يک کودتای خاموش درست شده می خواندم چيز جالبی ديدم :

ديدم که در مطلبی که در اين سايت به رای گيری !! گذاشته شده سه موضوع مهم هست و آن اينکه:

اولا : کسانی که به همه انگ حرکت فراقانونی و بر خلاف قانون اساسی و غير قانونی و امثال ذالک می زدند ، امروز برای تغيير و حدف قانون اساسی ،‌ داد می زنند !
دوما : امروز ، تعريف دووجهی جديد و خنده داری از ملی گرايی ارائه شده و آن ، اول ، جهان وطنی و دوم ، وجود تابعيت های دو يا چند گانه است !
سوم : در متن مورد امضاء ، دخالت بيگانه در امور داخلی وبعد هم حرکت نظامی او بر عليه وطن و ايجاد فشار بر کشور، درخواست شده !

حالا جالب اينجا است که تا يکماه پيش رده يک جريان ضرت انقلافی ! ، با هدايت سازمان سيا به هم سنجاق شدند و يک هو انگار اجی مجی شده باشد بخش بزرگی از اتهامات و اختلافاتی که عليه هم مطرح می کردند يادشان رفت و آلزايمر گرفتند و امروز اثرات آن آلزايمر پرديده و بازهم مثل سگ و گربه به جان هم افتاده اند و به هم لقب احمق می دهند ! مثل درخشان که ديگر دارد يواش يواش علنا به اصلاحاتچی ها فحش هم می دهد !.. شرح اين وضع را هم در پست قبلی دادم .

مثل اينکه انصـار حزب اللهی ها بيراه نمی گفتند که آخر کار ، ملی مذهبی ها و توده ای ها و ساواکی ها ، سر از يک آخور در خواهند آورد !

حالا چطور چنين آدمی می خواهد مواظب باشد اسم قسمتی از کشورش عوض نشود ؟!
کشورم را به باد بدهم اما با عوض شدن نام بخشی از آن که نقشه همان باشد که می خواهم کشورم را به دستش بسپارم مخالفت کنم !!!

البته در مورد حسین درخشان هيچ وقت اينطور نبوده .

وقتی پست مربوط به برنامه جديد آمريکا برای تبليغات عليه ايران را می نوشتم به آقای درخشان گوشزد کردم که همکاران عرب هم دارد. حالا ببينيد عليه ورزش وزنه برداری که ايران الان حرف اول را در آن می زند و پرچم کشورما ن را بالا می برند و همچنين حسين رضا زاده ء عزيز با کمال ريـاکاری چه نوشته . حتما بخوانيد.
حسين درخشان هم با عوض شدن نام خليج فارس دعوايی نخواهد داشت هم با مدال نياوردن حسين رضا زاده . رک وپوست کنده گفت که با مقام آوردن يک ايرانی در اين ورزش موافقتی ندارد. اما نگفته که اگر يک آمريکايی مدال بياورد موافقت خواهد داشت يانه .

حسين درخشان آرام آرام بايد شناسنامه ، پاسپورت و نام ايرانی اش را هم پس بدهد. کسی که در وبلاگ گروهی اش تبليغ آمريکايی شدن با گرفتن گرين کارت را می کند...

قديم گفته بودند :
ترسم نرسی به کعبه ،‌ای اعـرابی  !
کين ره که تو می روی ، به ترکستان است .

/ 2 نظر / 9 بازدید
امیر

تو اگر در زمان محمد بودی به سرت می‌زد و پیامبر می‌شدی. این مالیخولیا بد‌دریه...

پاسداران

بسم الله. همه با هم خنديديم